Poliisimies väitti kollegoitaan lesboiksi, todistajaa kehotettiin valehtelemaan

5.4.2014 Jätä kommentti

poliisi virkamerkki

Kolmea Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisia syytetään vakavista rikoksista. Aamulehden tietojen mukaan taustalla on epäilty kunnianloukkaus, josta syytetään Valkeakosken poliisissa työskennellyttä ylikonstaapelia.

Hänen epäillään alkuvuodesta 2013 väittäneen, että kahdella samassa laitoksessa työskentelevällä naiskonstaapelilla olisi seksisuhde keskenään.

Naiskonstaapelit tekivät perättömästä väitteestä rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta.

Käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan jutussa on kolme syytettyä. Syytteitä on yhteensä viisi: kunnianloukkaus, yllytys perättömään lausumaan, virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen ja perätön lausuma viranomaismenettelyssä. Diaaritiedoissa ei eritellä sitä, ketä syytetyistä syytetään mistäkin rikoksista.

Kaikki kolme syytettyä ja kolme asianomistajaa ovat tapahtuma-aikaan Valkeakosken poliisilaitoksessa työskennelleitä poliiseja.

Aamulehden tietojen mukaan muut syytteet liittyvät todistajan taivuttelemiseen. Ylikonstaapelin ja kahden syytetyn miespuolisen vanhemman konstaapelin epäillään yrittäneen taivutella todistajaa kertomaan kuulusteluissa valheellisia tietoja. Todistaja on samassa laitoksessa työskentelevä miespuolinen vanhempi konstaapeli.

Oikeuteen lähiviikkoina

Asia on tullut vireille Pirkanmaan käräjäoikeuteen helmikuun puolivälissä, ja sille on varattu käsittelypäivä toukokuussa. Jutun syyttäjä Antti Virtanen ei todistelun turvaamiseksi kommentoi asiaa lainkaan etukäteen.

Kaikki syytetyt kiistävät väitetyt teot. Syytetty ylikonstaapeli kommentoi asiaa vain lyhyesti:

- Syytteissä ei ole mitään pohjaa, ylikonstaapeli sanoo.

Hänen mukaansa tapaus on hyvin monimutkainen. Kaksi muuta syytettyä konstaapelia eivät vastanneet Aamulehden yhteydenottopyyntöihin.

Esitutkinnan jutussa suoritti Varsinais-Suomen poliisi syyttäjän johdolla.

Ongelmia työilmapiirissä

Ongelmat työilmapiirissä ovat vaivanneet Valkeakosken poliisia jo vuosia. Aamulehti sai tietopyynnöllä haltuunsa työsuojeluviranomaisten tarkastuskertomuksen. Kertomuksesta ilmenee, että jotkut työntekijät ovat kokeneet joidenkin työtovereiden kohdelleen heitä epäasiallisesti.

Kertomuksesta ei ilmene, keitä osalliset ovat. Aamulehti on tehnyt jatkotietopyynnön asiasta.

Tarkastuskertomuksen mukaan epäasiallisesta käytöksestä on keskusteltu myös vuosina 2010 ja 2012. Työntekijöiden tekemän valvontapyynnön mukaan työantaja eli Pirkanmaan poliisilaitos (nykyään Sisä-Suomen poliisilaitos) ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin asian selvittämiseksi. Kertomuksesta ilmenee, että häirintää olisi koettu myös kesällä 2013.

Aluehallintovirasto pyysi poliisilta selvityksiä ja totesi, että työnantaja ei ole laiminlyönyt työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksiaan.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Markku Luoma ei voi kommentoida epäilyjä. Hän kertoo, että poliisi odottaa oikeuden päätöstä ja päättää sitten mahdollisista viralta pidättämisistä.

 

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194890981908/artikkeli/syyte+poliisimies+vaitti+kollegoitaan+lesboiksi+todistajaa+kehotettiin+valehtelemaan.html

Huumepoliisi avaa poliisin ongelmia: ”Epäluottamusta, vihaa ja kiusaamista”

20.3.2014 Jätä kommentti

poliisinselät

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevä kokenut huumepoliisi syyttää keskusrikospoliisin (KRP) pääosaston tiettyä ryhmää jopa kiusaamisesta.

– KRP:n pääosaston tietyn ryhmän toiminnassa on henkisen koulukiusaamisen merkkejä. Tästä kärsivät ihmiset myös KRP:n sisällä, huumepoliisi sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

20 vuotta huumetutkintaa tehnyt poliisimies antoi MTV Uutisille laajan haastattelun, jossa hän valottaa ensimmäistä kertaa tarkasti poliisin sisällä vellovia vakavan rikollisuuden tutkintaa haittaavia yhteistyöongelmia.

 

Huumepoliisi ei ammattinsa takia tässä haastattelussa esiinny nimellä eikä kasvoilla. Mikäli ylin poliisijohto haluaa, MTV Uutiset saa haastateltavan luvalla kertoa hänen nimensä viranomaisille mahdollisia selvityksiä varten.

Huumepoliisin mukaan ongelmat on poliisihallinnon sisällä vuosikausia lakaistu maton alle tai niitä on vähätelty julkisuudessa.

– Vakavin yhteistyön ongelma on epäluottamus. Et voi yhtään luottaa siihen, että toinen osapuoli tekee kuten on sovittu. Tätä toimintakulttuuria on jatkunut vuosia ja vuosia. Syvän epäluottamuksen takia yhteistyö KRP:n pääosaston tietyn ryhmän kanssa on mahdotonta, huumepoliisi sanoo.

Huumepoliisin mukaan ongelmat tulisi korjata heti eikä odottaa esimerkiksi Helsingin huumepoliisin päällikköön Jari Aarnioon kohdistuvan rikostutkintaprosessin lopullista päätöstä. Siihen voi mennä vuosia.

Huumepoliisin mukaan ongelmissa ei myöskään ole kyse vain KRP:n ja Helsingin huumepoliisin tiettyjen ihmisten tulehtuneista väleistä vaan paljon laajemmasta ja vakavammasta ongelmasta.

– KRP:ssä on isoviha Aarniota ja Helsingin huumepoliisia kohtaan. Pikkuviha KRP:ssä on niitä kohtaan, jotka ovat tehneet yhteistyötä Helsingin kanssa. Nämä ihmiset ja tutkintaryhmät KRP on luokitellut RHU-positiivisiksi, huumepoliisi kertoo MTV Uutisille.

RHU tarkoittaa Helsingin huumepoliisia.

RHU-positiiviseksi leimaaminen on johtanut siihen, että osa huumepoliiseista on poistettu poliisin sisäisistä tiedonvälitysryhmistä. Huumepoliisin mukaan KRP on muun muassa lisääntyneen määräysvallan myötä ”kyykyttänyt” muita poliisiyksiköitä eri puolilla Suomea. KRP:n pääosastolta on soitettu maakuntiin ja väitetty paikallispoliisien vieneen KRP:n juttuja.

– KRP:hen on pesiytynyt toimintakulttuuri, jossa päällimmäiseksi nousee omien pisteiden ja oman kunnian kerääminen muiden kaivamista ja tutkimista jutuista. KRP:n pääosaston tietyn ryhmän toiminnassa on henkisen koulukiusaamisen merkkejä, huumepoliisi sanoo MTV Uutisille.

MTV uutisten tietojen mukaan myös tullin ja KRP:n pääosaston tietyn ryhmän välillä on ollut merkittäviä yhteistyöongelmia.

– Poliisiylijohdon mukaan poliisien eri organisaatiot eivät riitele. Tosiasia kuitenkin on, että merkittävät yhteistyön ongelmat koskevat kolminumeroista lukua poliiseja ympäri Suomea, huumepoliisi sanoo MTV Uutisille.

 

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/huumepoliisi-avaa-poliisin-ongelmia—epaluottamusta–vihaa-ja-kiusaamista-/3112180

Kuudelletoista poliisille sakkoja Mika Myllylän kuolinsyyn urkinnasta

16.3.2014 Jätä kommentti

mika myllylä

Kuusitoista poliisia sai sakkoja hiihtäjäsuuruus Mika Myllylän urkinnasta Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina iltapäivällä. Tuomioita tuli henkilörekisterikoksista ja virkavelvollisuuksien rikkomisista.

Sakkojen suuruus vaihtelee 160 eurosta 450 euroon. Poliisit olivat tutkineet Mika Myllylän kuolinsyytä tämän kuoleman jälkeen kesällä 2011.

Käräjäoikeuden mielestä poliisit loukkasivat Myllylän omaisten yksityisyyden suojaa. He olivat asianomistajina oikeudenkäynnissä.

Useimmat tuomituista tunnustivat teon, mutta toiset eivät oikeudessa kertomansa mukaan muistaneet tapahtumia.

Myllylän kuolinsyytietojen urkinta on tuonut syytteet yhteensä 90 poliisille ja muulle virkamiehelle eri puolilla Suomea.

Jo käsitellyistä tapauksista valtaosassa virkamiehet on tuomittu sakkoihin. Osa syytteistä on hylätty.

Syytteitä Helsingissä on ajanut kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto.

Syyttäjien mukaan poliisit syyllistyivät virkavelvollisuuden rikkomiseen ja henkilörekisteririkokseen katsoessaan poliisiasiain tietojärjestelmästä luvatta tietoja. Syytteiden nostamisesta päätti viime kesäkuussa viiden syyttäjän ryhmä.

Kihlakunnansyyttäjä Haavisto luonnehti tuolloin, että valtaosa syytteen saaneista on poliiseja. Mukana on myös muuta poliisilaitosten henkilökuntaa sekä tullin ja rajavartiolaitoksen työntekijöitä.

Helsingin Sanomat 14.3.2014

Huumepoliisin laiminlyömä tutkinta johti tuomioon

14.3.2014 Jätä kommentti

poliisi virkamerkki

Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus on pi­tä­nyt voi­mas­sa kol­men vuo­den van­keus­tuo­mion huu­me­ri­kos­ju­tus­sa, jon­ka Hel­sin­gin huu­me­po­lii­si oli ai­koi­naan jät­tä­nyt tut­ki­mat­ta.

Tut­kin­nan lai­min­lyön­nin ta­kia kak­si hel­sin­ki­läis­po­lii­sia sai tuo­miot tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta vir­ka­ri­kok­ses­ta.

Ho­vi­oi­keu­den mu­kaan 50-vuo­tias Jarmo Mauri Koskitie oli vuon­na 2001 pi­tä­nyt hal­lus­saan noin ki­lon am­fe­ta­mii­nie­rää.

Huu­maus­ai­ne oli tuo­tu Vi­ros­ta. Sa­la­kul­je­tuk­ses­sa mu­ka­na ol­leet vi­ro­lais­mie­het ovat ai­koi­naan saa­neet tuo­mion­sa Vi­ros­sa.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si pää­si sa­la­kul­je­tuk­sen jäl­jil­le, mut­ta jut­tu siir­ret­tiin Hel­sin­gin huu­me­po­lii­siin. Siel­lä se jäi kui­ten­kin tut­ki­mat­ta.

Asia nou­si esil­le, kun vuon­na 2007 al­koi esi­tut­kin­ta huu­me­po­lii­siin liit­ty­vis­tä epä­sel­vyyk­sis­tä.

Kos­ki­tie­tä kos­ke­van ju­tun tut­kin­nan lai­min­lyön­ti oli lo­pul­ta ai­noa, jo­ka joh­ti Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sien tuo­mioi­hin.

Kah­den huu­me­po­lii­sin to­det­tiin syyl­lis­ty­neen tuot­ta­muk­sel­li­seen vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen, mut­ta hei­tä ei kui­ten­kaan tuo­mit­tu ran­gais­tuk­seen.

Es­poon po­lii­si mää­rät­tiin tut­ki­maan Kos­ki­tien jut­tu lop­puun. Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hen kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen vuon­na 2012. Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus pi­ti nyt tä­män tuo­mion voi­mas­sa.

Tuo­mio­ta alen­ta­va­na seik­ka­na otet­tiin huo­mioon se, et­tä ri­kos on ta­pah­tu­nut yli vuo­si­kym­men sit­ten.

Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus on pi­tä­nyt voi­mas­sa kol­men vuo­den van­keus­tuo­mion huu­me­ri­kos­ju­tus­sa, jon­ka Hel­sin­gin huu­me­po­lii­si oli ai­koi­naan jät­tä­nyt tut­ki­mat­ta.

Tut­kin­nan lai­min­lyön­nin ta­kia kak­si hel­sin­ki­läis­po­lii­sia sai tuo­miot tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta vir­ka­ri­kok­ses­ta.

Ho­vi­oi­keu­den mu­kaan 50-vuo­tias  Jarmo Mauri Koskitie  oli vuon­na 2001 pi­tä­nyt hal­lus­saan noin ki­lon am­fe­ta­mii­nie­rää.

Huu­maus­ai­ne oli tuo­tu Vi­ros­ta. Sa­la­kul­je­tuk­ses­sa mu­ka­na ol­leet vi­ro­lais­mie­het ovat ai­koi­naan saa­neet tuo­mion­sa Vi­ros­sa.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si pää­si sa­la­kul­je­tuk­sen jäl­jil­le, mut­ta jut­tu siir­ret­tiin Hel­sin­gin huu­me­po­lii­siin. Siel­lä se jäi kui­ten­kin tut­ki­mat­ta.

Asia nou­si esil­le, kun vuon­na 2007 al­koi esi­tut­kin­ta huu­me­po­lii­siin liit­ty­vis­tä epä­sel­vyyk­sis­tä.

Kos­ki­tie­tä kos­ke­van ju­tun tut­kin­nan lai­min­lyön­ti oli lo­pul­ta ai­noa, jo­ka joh­ti Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sien tuo­mioi­hin.

Kah­den huu­me­po­lii­sin to­det­tiin syyl­lis­ty­neen tuot­ta­muk­sel­li­seen vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen, mut­ta hei­tä ei kui­ten­kaan tuo­mit­tu ran­gais­tuk­seen.

Es­poon po­lii­si mää­rät­tiin tut­ki­maan Kos­ki­tien jut­tu lop­puun. Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hen kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen vuon­na 2012. Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus pi­ti nyt tä­män tuo­mion voi­mas­sa.

Tuo­mio­ta alen­ta­va­na seik­ka­na otet­tiin huo­mioon se, et­tä ri­kos on ta­pah­tu­nut yli vuo­si­kym­men sit­ten.

http://www.hs.fi/paivanlehti/14032014/kaupunki/Huumepoliisin+laiminly%C3%B6m%C3%A4+tutkinta+johti+tuomioon/

Aarnio-vyyhden materiaali paisui: Yhdessä puhelimessa 20 000 tekstiviestiä

10.3.2014 Jätä kommentti

 

aarnio jari

Tutkijat epäilevät Jari Aarnion motiiviksi taloudellisia syitä. Aarnio kiistää edelleen kaikki rikosepäilyt

Enimmillään liki komppaniallinen tutkijoita, yli 20 epäiltyä, kymmeniä kotietsintöjä ja asiakirjalaatikoita sekä yli 750 datatakavarikkoa eli muistikortteja, kännyköitä ja tietokoneita.

 

Prostituoidun kertomuksista alkunsa saanut juttu on laajentunut monihaaraiseksi vyyhdeksi. Helsingin huumepoliisin hyllytettyä päällikköä Jari Aarniota epäillään muun muassa lahjusrikoksista seurantalaiteyhtiö Trevociin liittyvässä haarassa sekä huumerikoksista.

 

Toinen tutkinnanjohtajista, syyttäjä Jukka Haavisto kertoo, että tutkijat selvittävät yhä muun muassa sitä, mistä Aarnion taloprojektiin liittyvät yli 200 000 euroa ovat peräisin.

 

- Ei meille tämän epämääräisen rahan alkuperä ole valjennut tai ole tullut selvitystä, mistä laillisista lähteistä se voisi olla peräisin. Määrä on suuri, mutta en voi ottaa kantaa, onko se muuttunut.

 

Aarnio kiistää tehneensä mitään laitonta, joten tutkijoiden käsitys mahdollisesta motiivista nojaa rikosepäilyihin.

 

- Epäillään, että yksi peruste on ollut hyödyn saaminen, kun on lahjuksen ottaminen nimikkeenä. Myös huumausaineasioissa perusmotiivit ovat joko oma käyttö tai taloudellinen hyöty, eikä Aarniota epäillä käytöstä.

 

Noin 20 000 tekstiviestiä

 

Aarnio-juttua ei todennäköisesti tässä laajuudessa olisi, jos ei elettäisi kännykkä- ja sähköpostiaikaa.

 

- Kun prostituoituasiaa käytiin läpi, silloin nousi tutkijoiden eteen Trevoc. Sen jutun alussa tehtiin paljon takavarikkoja, ja loput asiat ovat tulleet esiin takavarikoidun aineiston läpikäymisessä.

 

Tuolloin kotietsintöihin ja kiinniottoihin osallistui noin 80 poliisia, nyt mukana on noin 30 tutkijaa.

 

Haavisto sanoo, ettei heillä ollut aavistustakaan, kuinka laajaksi aineisto paisuisi. Esimerkiksi eräästä takavarikoidusta kännykästä löytyi yli 20 000 tekstiviestiä.

 

- Kaikki aineisto pitää käydä läpi, ja arvioida liittyykö se asiaan, onko epäilyjen puolesta tai niitä vastaan puhuvaa aineistoa. Se on raakaa käsityötä käydä läpi kaikki, mitä esimerkiksi tietokoneen sisällä on.

 

Aineisto on peräisin pääosin Trevoc-tutkinnan alussa tehdyistä kotietsinnöistä ja asiakirja- ja datatakavarikoista. Sieltä nousivat huumerikos-, tietovuoto- sekä pakkokeinoepäilyt.

 

”Epäilyt vahvistuneet”

 

Haavisto painottaa, ettei tutkinnassa epäillä laajamittaisia ongelmia Helsingin poliisissa tai sen huumerikosyksikössä, vaikka joitakin Aarnion alaisia on epäiltyinä tietovuoto- ja pakkokeinohaaroissa.

 

- Tämä on yksittäiseen henkilöön ja henkilöihin liittyvä tutkinta. Ei tämä osoita, että olisi olemassa jokin järjestäytynyt yksikkö, joka toimisi väärin.

 

Haavisto lisää, ettei ole noussut esiin viitteitä, että kukaan Aarnion alaisista Helsingin huumerikosyksikössä tai hänen esimiehensä olisivat tienneet Trevoc-haaraan tai huumerikosepäilyyn liittyvistä asioista.

Puolen vuoden aikana tutkijat ovat kuulustelleet kymmeniä ihmisiä, suurta osaa todistajan asemassa.

- Koko ajan ne epäilykset ovat vain vahvistuneet niin Trevocin kuin huumerikostenkin osalta.

Ihmiset ovat myös soittaneet tutkinnanjohtajille havainnoistaan.

- Ihmisiltä tulee säännöllisesti erilaisia vihjeitä erilaisista tapahtumista. Jos ihmisillä on tietoa tällaisista asioista, olisi todella hienoa, jos he sitä meille välittäisivät.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014030918109856_uu.shtml

 

Aarnio-epäily: vuoti peitepoliisin nimen ulkopuoliselle?

6.3.2014 Jätä kommentti

aarnio

Huumepoliisin hyllytetyn päällikön Jari Aarnion epäillään vuotaneen peitepoliisin nimen ulkopuoliselle vuonna 2009

Lisäksi Aarnion epäillään vuotaneen tiedon poliisin tietolähteestä.

Rikosepäilyjä koskevaa vanhenemisasiaa käsiteltiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tutkinnanjohtaja Jukka Haavisto ei voi vielä valottaa kenelle tietojen epäillään päätyneen. Hän luonnehtii epäiltyä tietovuotoa erittäin vakavaksi.

Tietovuodon epäillään tapahtuneen alkuvuodesta 2009, mutta rikosepäily nousi esiin Aarnio-vyyhden tutkinnassa.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201403060153941_uu.shtml

Jukka Riikonen ”Luottamukseni Aarnioon mennyt”

25.2.2014 Jätä kommentti

Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen sanoo, että huumepoliisin päällikköä Jari Aarniota koskevat rikosepäilyt ovat vakavia. Ylen A-studion haastattelussa Riikonen totesi, ettei tutkintavakeudessa olevalla Aarniolla ole tällä hetkellä poliisin tehtävässä tarvittavaa luottamusta.

- Hänet on pidätetty virasta ja mielestäni se osoittaa, että tällä hetkellä hänellä ei ole luottamusta, jota edellytetään virkamiehenä ja huumerikosyksikön päällikkönä.

Riikonen korostaa kuitenkin, että hän haluaa odottaa oikeuden tuomiota huumepoliisia koskevassa jutussa.

- Me emme voi alkaa jakaa tuomioita itse, vaan sen tekee tuomioistuin.

Riikonen epäilee, että jutun käsittely kestää pitkään. Poliisiin liittyneiden tapausten tutkinta on monessa tapauksessa kestänyt vuosia.

Huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio on ollut tutkintavankeudessa viime marraskuusta lähtien ja osaa hänen alaisistaankin epäillään rikoksista. Kaikki kiistävät rikokset.

Riikonen sanoo, ettei poliisin johto tiedä, onko huumepoliisissa ylitetty valtuuksia. Hänen mukaansa Aarniollakaan ei ollut erivapauksia.

- Lähtökohta on, ettei kenelläkään poliisissa ole erivapauksia, vaan kaikkien on noudatettava voimassa olevaa lakia. Tutkinnassa toivottavasti selviää tarkemmin, mitä siellä on tapahtunut.

Sekä Riikonen että poliisiylijohtaja Mikko Paatero ovat ilmoittaneet jatkavansa tehtävissään poliisia kuohuttaneesta tapauksesta huolimatta.

Poliisien työnjako pitää selvittää

Huumepoliisin ja keskusrikospoliisin välit ovat olleet aika ajoin huonot.

Riikonen sanoo, että Helsingin huumepoliisin tapauksen käsittelyn valmistuttua selvitetään myös huumepoliisin ja KRP:n työnjako ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun asema huumerikostutkinnassa.

Riikosen mielestä väki täytyy saada tutkijoita myöten pohtimaan, miten poliisi välttää jatkossa sisäiset yhteentörmäykset.

- Pitää saada selväksi, kuka tutkii mitäkin juttua.

Riikonen on ollut poliisikomentajana 12 vuotta. Hän on 67-vuotias ja aikoo jäädä eläkkeelle ensi kesänä.

 

http://yle.fi/uutiset/poliisikomentaja_huumepoliisin_tapaus_vakava_mutta_oikeuden_paatos_ratkaisee/7106219

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 450 muun seuraajan joukkoon