Arkisto

Archive for kesäkuu 2000

Suuripään lahjussyyte nurin hovioikeudessa

23.6.2000 1 kommentti

Sisäministeriön rikosylitarkastaja Keijo Suuripäätä vastaan nostettu syyte lahjusrikkomuksesta sekä vaihtoehtoinen syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta kaatuivat Helsingin hovioikeudessa.

Hovioikeuden mielestä Suuripään järvenpääläiseltä atk-yritykseltä saama sponsorituki poliisiralliautoiluun ei heikentänyt luottamusta viranomaisen toiminnan tasapuolisuuteen, koska Suuripään mahdollisuudet vaikuttaa samalta yritykseltä tehtyihin laitehankintoihin olivat vähäiset.

Hovioikeus katsoi poliisiralliin osallistumisen liittyneen rikosylitarkastajan palvelussuhteeseen. Suuripää oli muun muassa saanut palkallista virkavapaata voidakseen osallistua poliisien EM-ralliin, koska siitä katsottiin olevan hyötyä poliisin imagolle.

Hovioikeus ei nähnyt sponsorisopimuksessa myöskään perustetta vaihtoehtoiselle syytteelle eli tuottamukselliselle virkavelvollisuuden rikkomiselle, koska Suuripään esimiehet tiesivät hänen poliisirallitoiminnastaan ja koska poliisiyhdistysten varainhankinnasta ei ollut ohjeita.

Hovioikeus totesi, että Suuripään toiminta on voinut heikentää luottamusta häneen virkamiehenä ja poliisina. Hovioikeus katsoi kuitenkin teon vähäiseksi ja hylkäsi syytteen.

Suuripää on ollut virastaan hyllytettynä lähes kaksi vuotta. Suuripää sanoi torstaina olevansa syvästi huolissaan poliisihallintoa ja sen kehittämistä jäytävästä poliisimiesten keskinäisestä kateudesta. Koko jutun taustalla oli hänen mukaansa henkilökohtaisen koston ja kateuden vuoksi tehty perätön ilmianto.

Suuripää aikoo valittaa hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, koska hovioikeus hyväksyi jutun käsittelyn pohjaksi aiemmin esteelliseksi toteamansa syyttäjän tekemän syyteharkinnan.

Suuripää kanteli jutun aiemmasta syyttäjästä, valtionsyyttäjä Jukka Rappesta hovioikeuteen, joka katsoi Rappen olleen esteellinen toimimaan asiassa syyttäjänä. Korkein oikeus kuitenkin päätyi toiseen lopputulokseen. Jutun syyttäjäksi määrättiin valtionsyyttäjä Pekka Koponen.

Sisäministeriön poliisijohtajan Kari Rantama n mukaan Suuripään virastapidättäminen jatkuu. Syynä on Suuripään viime vuonna saama sakkotuomio väärennysrikoksesta. Asiasta odotetaan hovioikeuden päätöstä syksyllä.

Suuripää tuomittiin viime joulukuussa Helsingin käräjäoikeudessa 60 päiväsakkoon väärennysrikoksesta, kun hänen Belgiassa ajetussa poliisien EM-rallissa käyttämänsä auton rekisteriotetiedot eivät täsmänneet kilpailuautoon.

Helsinsin Sanomat 23.6.2000

Mainokset