Etusivu > Epäily, Huomautukset, LAKI JA OIKEUS, MUUT POLIISI ASIAT, Oikeus- ja Apulaisoikeuskansleri, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET > Poliisille huomautus virkamerkin esittämättä jättämisestä!

Poliisille huomautus virkamerkin esittämättä jättämisestä!

23.5.2012


Oikeuskansleri on huomauttanut joensuulaista liikkuvan poliisin vanhempaa konstaapelia ja hänen esimiestään virkamerkin esittämättä jättämisestä.

Pelkkä virkapuku tai tunnuksellinen poliisiauto ei voi korvata virkamerkkiä, muistuttaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vanhempaa konstaapelia ja hänen esimiestään poliisiasetuksen 17. pykälän virkamerkkimääräyksistä. Huomautus juontaa puolentoista vuoden takaisen puhallusratsian jälkipuintiin – jopa painiskeluun – huoltoasemalla Joensuun Kiihtelysvaarassa.

Ratsiaan ajanut tohmajärveläismies oli arvostellut ratsian pysäytyspaikkaa huonosti valituksi. Palautteesta kuullut naispuolinen vanhempi konstaapeli lähti ”keskustelemaan” asiasta läheiselle huoltoasemalle poistuneen miehen kanssa. Mies ei näyttänyt ajopapereitaan poliisille, koska tämä ei ollut esittänyt hänelle heti virkamerkkiään.

Vanhempi konstaapeli ja hänen esimiehensä selittivät tapahtunutta sillä, että poliisi oli virkapuvussaan ja liikkeellä tunnuksellisella poliisiautolla. Oikeuskanslerin mielestä virkamerkistä saadaan poliisimiehestä laajempia tietoja kuin virkapuvusta.

Liikkuvan poliisin menettely liikennevalvontatilanteessa

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti liikkuvan poliisin vanhemman konstaapelin ja hänen esimiehensä ylikomisarion huomiota poliisiasetuksen 17 §:n määräykseen, jonka mukaan virkamerkki on tarvittaessa tai vaadittaessa esitettävä, kun se virkatehtävää vaarantamatta on mahdollista.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisimiehet näyttivät myös kantelun johdosta antamissaan selvityksissä arvioineen virkamerkin merkityksen liian suppeasti katsoessaan, että sen pääasiallinen tehtävä olisi osoittaa, että poliisiksi esittäytyvä henkilö todella on poliisimies. Tästä he näyttivät tekevän sen johtopäätöksen, että virkamerkillä ei olisi tosiasiallista lisäarvoa tilanteissa, joissa virkapuku tai poliisin tunnuksellinen virka-auto tarpeeksi hyvin osoittavat niissä liikkuvat henkilöt poliiseiksi. Apulaisoikeuskansleri muistutti kuitenkin, että virkamerkistä käy ilmi ainakin poliisimiehen henkilötiedot, palvelusyksikkö ja virka-asema ja siitä voidaan päätellä, kuinka laajojen pakkokeinojen käytöstä hän voi päättää. Pelkkä virkapuku tai tunnuksellinen poliisiauto ei siten voi korvata virkamerkkiä.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2012/20121821

Mainokset
%d bloggers like this: