Arkisto

Posts Tagged ‘Kuollut’

Poliisi käytti etälamautinta, epäillään kuolemantuottamuksesta?

1.6.2012 1 kommentti

päivitetty 2.6.2012 14:10 Vantaan po­lii­si­put­kas­sa kuo­li lauan­tai­yö­nä (26.5) mies, jo­ka oli saa­nut is­kun etä­la­maut­ti­mes­ta en­nen kuo­le­maan­sa.


Po­lii­si­par­tio oli siir­tä­mäs­sä mies­tä po­lii­si­van­ki­las­ta am­bu­lans­siin, jol­la hä­net oli tar­koi­tus vie­dä sai­raa­laan lää­kä­rin ar­vioi­ta­vak­si. Mies oli tuo­tu put­kaan lauan­tain vas­tai­se­na yö­nä päih­ty­myk­sen ja ag­gres­sii­vi­suu­den vuok­si. Mie­heen käy­tet­tiin etä­la­mau­tin­ta put­kan si­säl­lä, min­kä jäl­keen hän kuo­li.

Ta­pauk­sen kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta on kes­ken. Alus­ta­vas­ti asiaa sel­vi­te­tään kuo­le­man­tuot­ta­muk­se­na. Etä­la­maut­ti­men käy­tös­tä kuo­le­man­ta­pauk­sen yh­tey­des­sä ker­toi en­sim­mäi­se­nä Il­ta­leh­ti. ”­Koska etä­la­mau­tin­ta on käy­tet­ty, nyt tut­ki­taan on­ko täs­sä syy­tä epäil­lä [ri­kos­ta].
Tä­hän to­ki saat­taa tul­la jo­kin muu­kin ri­kos­ni­mi­ke, tai voi ol­la, et­tä mi­tään ri­kos­ta ei ole ta­pah­tu­nut”, sa­noo tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­va kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Te­ro Kek­ki.

Ta­paus­ta tut­kii Hel­sin­gin po­lii­si. Tut­kin­nal­li­siin syi­hin ve­do­ten Kek­ki ei pal­jas­ta, on­ko etä­la­mau­tin­ta käyt­tä­nyt po­lii­si vai esi­mer­kik­si put­ka­vah­ti.

La­maut­ti­mia on käy­tös­sä kaik­kial­la po­lii­sis­sa ja suu­res­sa osas­sa po­lii­si­van­ki­lois­ta. Vakavimmat ra­por­toi­dut vam­mat ovat Suo­mes­sa ol­leet kaa­tu­mis­ti­lan­teis­sa tul­lei­ta mur­tu­mia. Poliisiylijohtaja Mik­ko Paa­te­ron mu­kaan nyt sat­tu­neen ta­pauk­sen pe­rus­teel­la oh­jeet etä­la­maut­ti­mien käy­tös­tä on käy­tä­vä lä­pi. ”Il­man muu­ta täl­lai­set ta­pauk­set ai­heut­ta­vat poh­din­nan, on­ko ai­het­ta muut­taa oh­jei­ta tai käyt­töä.”

Po­lii­si käyt­tää Suo­mes­sa etä­la­mau­tin­ta sel­väs­ti aiem­paa useam­min. Vii­me vuon­na po­lii­si käyt­ti etä­la­mau­tin­ta uh­kaa­mi­seen ja säh­kö­jän­nit­teen an­ta­mi­seen yli kak­si ker­taa niin usein kuin vuon­na 2009. Suo­mi on ai­noa Poh­jois­maa, jos­sa etä­la­mau­tin on käy­tös­sä. Uu­sia la­maut­ti­mia on han­kit­tu ko­ko ajan li­sää ja myös uu­sia po­lii­se­ja on kou­lu­tet­tu nii­den käyt­tä­mi­seen. Po­lii­sin käy­tös­sä on tä­tä ny­kyä jo yli puo­li tu­hat­ta etä­la­mau­tin­ta.

Helsingin Sanomat 1.6.2012

Ankaraa kritiikkiä Suomen poliisille: ”Uskomatonta”

Bloggaajaa Antti Rautiainen ottaa kantaan eiliseen Helsingin Sanomissa julkaistuun uutiseen, jossa kerrotaan, että poliisi käyttää Suomessa etälamautinta selvästi aiempaa useammin. Vantaan poliisivankilassa kuoli viime viikon lauantaina mies joka sai iskun etälamauttimesta juuri ennen kuolemaansa, HS kertoo.
– Kanadan poliisi suosittelee, ettei sähköaseita anneta poliiseille ennen kuin heillä on viisi vuotta työkokemusta. On siis aika uskomatonta, että Suomessa niitä annetaan jopa putka- ja vanginvartijoille, Rautiainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.
Rautiaisen mielestä etälamautinta pitäisi käyttää vain ampuma-aseiden korvikkena.
– Ongelma on, että niistä on tullut jonkinlainen yleispätevä väkivalta- ja konfliktitilanteiden ratkaisija, hän kirjoittaa. Poliisi käytti etälamautinta viimeksi viime yönä Vieremällä, jossa otettiin kiinni kolmea ihmistä puukottanut mies.

Uusi Suomi 2.6.2012

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51013-ankaraa-kritiikkia-etalamauttimen-kaytosta-suomen-poliisille-uskomatonta

Mies kuoli putkaa vantaalla.

26.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Kolmekymppinen mies kuoli putkaan Vantaalla lauantaina. Poliisi mukaan mies kuoli voimankäyttötilanteessa. Poliisi kertoi, että mies oli vastustanut voimakkaasti siirtoa ambulanssilla sairaalaan lääkärin arvioitavaksi.

Hänet oli tuotu putkaan lauantain vastaisena yönä voimakkaan päihtymyksen ja aggressiivisuuden takia. Mies oli tuolloin vastustanut ravintolan järjestyksenvalvojaa ja paikalle tulleita poliiseja.

Tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja tutkintaa johtaa Helsingin kihlakunnan syyttäjä.

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/kolmekymppinen_mies_kuoli_putkaan_vantaalla/

Mies yritti itsemurhaa poliisiautossa – kuoli myöhemmin vammoihinsa

21.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Mies yritti itsemurhaa poliisiauton takaosassa Iin ja Oulun välillä torstain vastaisena yönä viime viikolla.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi meni selvittämään perheväkivaltatilannetta Iihin. Tapauksen yhteydessä mies otettiin kiinni epäiltynä pahoinpitelystä.

Matkalla Iistä Oulun poliisiasemalle mies päätyi epätoivoiseen tekoonsa, joka huomattiin Oulun poliisilaitoksen pihalla. Miestä alettiin elvyttää välittömästi, ja paikalle hälytettiin sairaankuljetus.

Mies vietiin hoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hän kuitenkin kuoli vammoihinsa varhain sunnuntaiaamuna.

Tutkinnanjohtaja Erik Kärkkäinen Oulun poliisista kertoo, että tapauksesta on meneillään kolme tutkintaa. Oulun poliisilla on vastuullaan pahoinpitelyn tutkinta ja kuolemansyynselvitys.

”Koska henkilö on kuollut poliisin tiloissa, siitä tehdään poliisirikosilmoitus. Sen seurauksena Lapin poliisi tutkii asiassa virkavelvollisuuden rikkomista. Voi olla, että kuolemansyynselvityskin siirtyy vielä Lapin poliisin tehtäväksi”, Kärkkäinen sanoo.

Kaleva 21.5.2012

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mies-yritti-itsemurhaa-poliisiautossa-kuoli-myohemmin-vammoihinsa/594050/

Itsemurha yritys, kiinniotettuna, poliisiautossa.

19.5.2012

Epätoivoinen teko poliisiautossa – omaiset järkyttyivät

Iiläismiehen sukulaiset ei voi edelleenkään käsittää kuluneen viikon tapahtumia. He kävivät tänään jättämässä todennäköisesti viimeiset hyvästinsä 37-vuotiaalle miespuoliselle perheenjäsenelleen.

Mies on maannut keskiviikosta lähtien hengityskoneessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa yritettyään riistää henkensä poliisiauton takaosassa.

– En voi käsittää, miten tällaista voi tapahtua. Poliisin pitäisi olla se, joka suojelee kaikkia, miehen velipuoli ihmettelee järkyttyneenä.

Oulun poliisin johtokeskuksen yleisjohtaja Ilkka Riikola vahvistaa, että tapaus on kirjattu ja poliisin tutkinnassa. Poliisi ei kuitenkaan aio tiedottaa tapauksesta enempää ennen ensi viikkoa.
Miehen velipuolen mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun miehellä oli ollut riitaa naisystävänsä kanssa. Nainen oli soittanut paikalle poliisit, jotka ottivat miehen mukaansa.

Partio lähti kuljettamaan miestä poliisiauton takaosassa Iistä Ouluun putkaan. Velipuolen mukaan mies oli päätynyt epätoivoiseen ratkaisuunsa jossakin vaiheessa matkan aikana.
Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka pian poliisit huomasivat tapahtuneen.

Velipuolen mukaan tapaus tuli perheelle täytenä yllätyksenä.
– Tämä oli meille täysi yllätys ja shokki. Tämä ei jää tähän, aiomme ottaa selvää, mitä tässä oikein on tapahtunut.

Iltalehti 19.5.2012

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012051915596107_uu.shtml

Selviämään tuotu mies menehtyi putkaan Lahdessa

17.4.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Lahden pääpoliisiaseman päihtyneiden säilytystiloissa menehtyi viime yönä 51-vuotias mies. Vahvasti humalassa ollut mies oli tuotu Lahden keskustasta maanantaina iltapäivällä kello 16.15 putkaan selviämään. Vartijat olivat todenneet miehen olevan elossa yöllä.

Tiistaiaamulla kello 05.45 poliisilaitoksen vartija havaitsi miehen elottomaksi. Sairaankuljettajat kävivät toteamassa miehen kuolleeksi.

Poliisin mukaan miehen kuolemaan ei liity rikosta. Miehen kuolinsyy selvitetään oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa. Normaalikäytännön mukaan tällaiset tapaukset tutkii toinen poliisilaitos, joten kuolemansyyn tutkinnan tekee Kanta-Hämeen poliisilaitos.


Turun Sanomat 17.4.2012

 

Kategoriat:Putkakuolemat Avainsanat: , , ,

Mies kuoli putkaan Kuopiossa

5.1.2012 Kommentointi poissa käytöstä
Vuonna 1951 syntyt mies todettiin kuolleeksi varhain torstaina aamulla Kuopion pääpoliisiaseman päihtyneiden tiloissa.
Naishenkilö oli soitanut keskiviikkona Pohjois-Savon hätäkeskukseen ja pyytänyt poliisipartiota poistamaan henkilön asunnostaan, joka oli päihtynyt ja häiriöksi.
Poliisipartio meni paikalle, otti miehen kiinni ja toimitti hänet selviämään päihtyneiden tiloihin Kuopion pääpoliisiasemalle.
Henkilö tuotiin poliisilaitoksen tiloihin keskiviikkona alkuillasta kello 18.21.
Vartija totesi miehen menehtyneeksi aamuyöstä kello 05.40.
Asiaa tutkitaan oikeuslääketieteellisenä kuolemansyyn tutkintana ja tutkinnan suorittaa poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti Kainuun poliisilaitos.
IS
Kategoriat:Putkakuolemat Avainsanat: , , ,

Surmasiko poliisi vaimonsa?

23.11.2011 Kommentointi poissa käytöstä


Itä-Suomen hovioikeus pohtii, syyllistyikö poliisi avovaimonsa tappoon.

Helsinkiläinen järjestyspoliisia syytetään avovaimonsa hukuttamisesta kesällä 2010. Asiaa käsitellään kuluvalla viikolla Itä-Suomen hovioikeudessa.
Etelä-Savon käräjäoikeus jätti 49-vuotiaan miehen tuomitsematta maaliskuusta, koska näyttöä ei ollut tarpeeksi. Se kuitenkin piti miehen syyllisyyttä todennäköisenä.
Epäilty rikos tapahtui elokuussa 2010, kun keski-ikäinen poliisi ja hänen parikymmentä vuotta vanhempi avopuolisonsa olivat kahdestaan kesämökillä Rantasalmella.
Naisen luultiin aluksi hukkuneen tavallisesti, mutta ruumiinavaus antoi viitteitä henkirikoksesta. Ruumiinavaustulosten valmistuttua kuolinsyyn tutkinta muuttuikin hetkessä rikostutkinnaksi.

Poliisi pidätettiin virastaan, kun rikosepäily tuli julki. Hän on edelleenkin syrjässä työstään.

Ristiriitaista tietoa

Poliisimies kiistää jyrkästi surman. Hän sanoo vain pyrkineensä pelastamaan avopuolisonsa hengen.
Miehen kertomuksen mukaan hän pelasti naisen vedestä ja raahasi hänet rannalle, jonka jälkeen mies yritti elvyttää naista. Ensimmäisenä paikalle ehti Varkaudesta lähtenyt pelastushelikopteri.

Osa paikalle hälytetyistä auttajista oli jo rannassa huomaavinaan ristiriitaisuuksia miehen kertomuksen ja havaintojensa välillä. Pelastushenkilökunta ihmetteli, miksi miehen vaatteet olivat kuitenkin kuivat kastuneita shortsin lahkeita lukuunottamatta.

Nainen peloissaan

Nainen kuoli sairaalassa myöhemmin, jonka jälkeen paljastui erikoinen yksityiskohta.

Hukkunut nainen oli aiemmin soittanut ystävälleen, avomiehensä entiselle poliisikollegalle ja kertonut tälle huolensa puolisonsa alkoholinkäytöstä. Vain runsas kuukausi ennen hukkumista nainen oli soittanut ja sanonut:
– Jos minulle tässä lähiaikoina jotain tapahtuu, ota siitä selvää. Hän on luvannut tappaa minut ja sitä ei saa ikinä selväksi, nainen sanoi.

Tapauksen pääkäsittely on 7. päivä joulukuuta Itä-Suomessa hovioikeudessa.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011112314808706_uu.shtml

Mies kuoli poliisiputkaan

9.6.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Mies kuoli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan pääpoliisiaseman päihtyneiden säilöön torstaina aamupäivällä.

Hänet oli otettu päihtymyksen vuoksi säilöön aamuyöllä Tikkurilasta kello neljän aikaan aamuyöllä. Elvytysyrityksestä huolimatta mies menehtyi aamupäivällä kello yhdentoista aikoihin.

Helsingin poliisi tutkii asiaan.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011060913867186_uu.shtml

Poliisi joutuu syytteeseen taposta

28.1.2011 Kommentointi poissa käytöstä


Epäilty vanhempi konstaapeli on ollut vangittuna kesästä lähtien. Vantaan käräjäoikeus vangitsi miehen viime elokuussa todennäköisin syin taposta epäiltynä. Etelä-Savon käräjäoikeus aloittaa jutun käsittelyn ensi kuussa.

Rikosepäily nousi julkisuuteen Iltalehden kerrottua viime kesänä, että poliisimiehen epäillään hukuttaneen puolisonsa kesämökillä. Rikoksen epäillään tapahtuneen heinäkuussa Rantasalmella Etelä-Savossa. Poliisi ei ollut tuolloin töissä vaan vapaa-ajan vietossa.

Pitkään Helsingin poliisissa työskennellyt 49-vuotias mies on toistaiseksi pidätetty virasta. Syyttäjä ei kerro mitään syytteen sisällöstä. Käräjäoikeus päättää käsittelypäivästä ja -paikasta ensi viikolla.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011012813087400_uu.shtml

 

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Poliisi+joutuu+syytteeseen+puolisonsa+taposta/1135263369442

Vuonna 1957 syntynyt mies kuoli poliisin putkaan Porissa.

15.1.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Vuonna 1957 syntynyt mies kuoli poliisin putkaan Porissa.

Mies oli otettu säilöön perjantaina illalla kuuden aikaan ja hänet vietiin päihtyneitten säilytystiloihin viime yönä.

Aamuyöllä puoli viiden aikaan huomattiin, että mies oli kuollut.

Kuolemaan ei alustavasti epäillä liittyvän rikosta, vaan tapausta selvitetään kuolemansyyn tutkintana.

Tutkinnan suorittaa Varsinais-Suomen poliisi.

 

Aamulehti 15.1.2011

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194662423877/artikkeli/keski-ikainen+mies+kuoli+poliisin+putkaan.html

Professori kummeksuu poliisiylijohtajan lausuntoja Pudasjärven ampumaturmasta

18.12.2010 1 kommentti

Lapin yliopiston lainkäytön professori Jyrki Virolainen ihmettelee poliisiylijohtaja Mikko Paateron tiedottamista Pudasjärven ampumaturmasta, jossa poliisivankilan vartija kuoli poliisin virka-aseen laukaukseen aseenkäsittelyharjoituksen yhteydessä.

 

Lapin yliopiston lainkäytön professori Jyrki Virolainen ihmettelee poliisiylijohtaja Mikko Paateron tiedottamista Pudasjärven ampumaturmasta, jossa poliisivankilan vartija kuoli poliisin virka-aseen laukaukseen aseenkäsittelyharjoituksen yhteydessä.

Virolainen paheksuu blogissaan sitä, että Paatero luonnehti useille tiedotusvälineille tapausta vahingonlaukaukseksi jo ennen tutkinnan aloittamista, ”vaikka kysymyksessä saattaa olla kuolemantuottamus”.

Torstain vastaisena yönä sattunutta vartijan kuolemaa tutkitaan kuolemantuottamuksena sekä virkavelvollisuuden rikkomisena.

Virolainen katsoo myös, että poliisiylijohtajan olisi ennen poliisirikostutkinnan aloittamista pitänyt pidättäytyä lausunnoista, jotka koskevat tapahtumiin liittyvien poliisien tai heidän esimiestensä menettelyä tilanteessa.

”Sellaiset lausunnot voidaan helposti nähdä epäasiallisena puuttumisena tutkintaan”, Virolainen kirjoittaa.

Professorin mukaan Paatero on tapauksesta lausuntoja antaessaan ohittanut lainkohdan, jonka mukaan poliisia koskevissa rikosasioissa tiedottaminen kuuluu vain tutkinnanjohtajaksi määrätylle syyttäjälle.

 

Kaleva 18.12.2010

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/professori-kummeksuu-poliisiylijohtajan-lausuntoja-pudasjarven-ampumaturmasta/191691/