Arkisto

Archive for the ‘Oikeus- ja Apulaisoikeuskansleri’ Category

Apulaisoikeuskansleri huomautti poliisia henkilötietojen julkaisusta

4.7.2014 Kommentointi poissa käytöstä

oikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota poliisin käytäntöihin henkilötietojen julkaisemisesta.

Apulaisoikeuskanslerille asiasta kannellut mies katsoi keskusrikospoliisin toimineen asiattomasti myydessään yleisölle niin sanotun WinCapita-poliisitutkinnan pöytäkirjoja. Dokumenteista ilmeni esitutkinnassa kuultujen henkilöiden henkilötietoja kuten henkilötunnuksia ja tilitietoja. Kuultuja oli tuhansia.

Pyrkimys avoimuuteen mielenkiintoa herättäneen rikosasian käsittelyssä oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen mukaan kannatettavaa. Tietoja luovutettaessa tulee kuitenkin noudattaa tietosuojasäännöksiä, hän toteaa päätöksessään.

Hakonen toteaa kiinnittävänsä keskusrikospoliisin ja poliisin tietojärjestelmistä vastaavan Poliisihallituksen huomiota poliisin rekisteristä tulostettavien asiakirjojen sisältöön.

Lain mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava, ettei henkilötunnusta merkitä tarpeettomasti rekisteristä laadittuihin asiakirjoihin.

Mainokset

Poliisi käytti katsastamattomia autoja – oikeuskansleri näpäytti

10.2.2014 Kommentointi poissa käytöstä

uusi poliisi maija vauhti kuva
Apulaisoikeuskansleri patistaa poliisilaitoksia tarkkuuteen autojensa vuosikatsastuksissa.

Apulaisoikeuskanslerille oli ilmoitettu kahdesta katsastamattomasta ajoneuvosta. Toinen oli käytössä Helsingin poliisilaitoksella ja toinen silloisen Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksella.

Kumpikin laitos kertoi laillisuusvalvojalle, että syynä oli vahinko.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale muistuttaa, että kyse on viranomaistoiminnan uskottavuudesta ja liikenneturvallisuudesta. Hän painottaa, että poliisin työsuojelun kannalta on hyvin tärkeää, että poliisilaitokset huolehtivat ajoneuvonsa kunnosta ja katsastuksista.

Lisäksi poliisin tehtävänä on pysäyttää autot, jos ne eivät ole katsastettuja, joten ei ole hyväksyttävää ajella itse katsastamattomilla ajoneuvoilla.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/poliisi-kaytti-katsastamattomia-autoja—oikeuskansleri-napaytti/2798132

 

Supo sai moitteet vakavasta laiminlyönnistä

23.8.2013 Kommentointi poissa käytöstä

suojelupoliisiovi

Suojelupoliisi saa moitteet vakavasta laiminlyönnistä.

Supo toimitti apulaisoikeuskanslerille vain osan yhdysmiestoimintaan liittyvistä asiakirjoista, vaikka perustuslain mukaan laillisuusvalvojalla on pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa Supon tietoihin.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Supolta tietoja ulkomailla toimivien yhdysmiesten valvonnasta. Kansleri huomasi asiakirjan puuttumisen sattumalta. Puuttuva asiakirja oli päällikön ohje ilman päiväystä ja arkistotunnusta.

Supo pahoitteli tapausta, joka sen mukaan oli puhdas väärinkäsitys. Apulaisoikeuskansleri pitää asiaa joka tapauksessa vakavana ja kehottaa Supoa järjestämään arkistonsa ja parantamaan sisäistä tiedonkulkua.

 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288592348124.html

Tutkinnanjohtajan tulee päättää tiedottamisesta, ei nettipoliisin

23.5.2013 Kommentointi poissa käytöstä

eduskunnan oikeus asiamies

 

Kun poliisi tiedottaa meneillään olevasta esitutkinnasta, tulee tutkinnanjohtajan päättää tiedotuksen sisällöstä ja tavasta, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Hän otti kantaa kahteen Helsingin poliisilaitoksen tiedottamista koskeneeseen kanteluun. Poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja oli julkaissut tiedotteen, jossa oli valvontakameran kuva seksuaalirikoksesta epäillystä henkilöstä.

Poliisilaitoksen nettipoliisi julkaisi kuvan myöhemmin Helsingin poliisin Facebook-sivuilla. Tutkinnanjohtaja ei kuitenkaan ollut valinnut Facebookia julkaisukanavaksi.

Pajuoja korostaa, että esitutkinnasta annettu asetus määrittää varsin tiukasti ne poliisilaitoksen viranhaltijat, joilla on oikeus antaa esitutkinnasta tietoja julkisuuteen. Asetuksen lähtökohta on, että nämä määritellään kussakin tapauksessa erikseen.

– Vierastan ajatusta, että kuka tahansa poliisin viranhaltija voi laatia julkisuuteen tarkoitetusta tiedotteesta oman version ja valita sille julkaisukanavan, toteaa Pajuoja.

Toisessa, samaan asiaan liittyvässä kantelussa arvosteltiin sitä, että poliisin tiedotteen kuvan perusteella otettiin kiinni väärä henkilö.

Pajuoja katsoi, että kuvan julkaisemiselle oli perusteet epäillyn henkilön tavoittamiseksi. Sen sijaan tutkinnanjohtajan tiedotteessa kerrottiin tarpeettoman laajasti rikoksen tekotavasta ja olosuhteista.

Tästä syystä väärä henkilö oli vaarassa leimautua yksityiskohtaisesti kuvatun rikoksen tekijäksi.

KRP:lle huomautus henkilötietojen levittelystä

26.2.2013 2 kommenttia

 

keskusrikospoliisi krp

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale kehottaa keskusrikospoliisia kiinnittämään huomiota siihen, mitä henkilötietoja se julkaisee poliisin rekisteristä asiakkaille tulostettavissa asiakirjoissaan.

Varkautelainen yksityishenkilö pyysi oikeuskansleria tutkimaan, loukkasiko keskusrikospoliisi kansalaisten oikeusturvaa luovuttaessaan WinCapita -sijoitusklubin esitutkinta-asiakirjoja. Laajan jutun pöytäkirjoissa oli tuhansien ihmisten henkilötunnukset ja muita yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja.

Hiekkataipale on lähettänyt päätöksensä tiedoksi Poliisihallitukselle. Päätöksen mukaan viranomaisten on huolehdittava henkilötietolain vaatimuksista, vaikka käytössä olevat asioiden kirjaamis- tai asiakirjahallinnon tietojärjestelmät eivät vaatimuksia täyttäisikään.

 

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/krplle-huomautus-henkilotietojen-levittelysta/1302456

Effi teki tutkintapyynnön poliisiin Nalle Puh -takavarikosta

27.11.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Internetin käyttäjien oikeuksia puolustava Electronic Frontier Finland -yhdistys (Effi) on jättänyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille poliisin ja käräjäoikeuden toiminnasta niin kutsutun chisugaten yhteydessä.

Käräjäoikeus velvoitti keväällä suomalaisen teleoperaattorin luovuttamaan tekijänoikeusjärjestöjen etujärjestölle tietoja Chisun tuoreen levyn luvattomista jakelijoista BitTorrent-vertaisverkossa.

Tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) oli seurannut levyn jakelijoita vertaisverkossa ja selvitti heidän yhteystietonsa operaattorilta saamiensa ip-osoitetietojen perusteella.

Kaikkiaan levyä jaettiin TTVK:n mukaan yli kuudeltakymmeneltä tietokoneelta. Yksi levyä jaossa pitäneistä tietokoneista kuului helsinkiläismiehelle, joka kertoi tyttärensä ladanneen levyn verkosta. Mies kieltäytyi sopimasta asiaa TTVK:n kanssa ja maksamasta 600 euron hyvitysmaksua.

Tämän jälkeen TTVK teki asiasta tutkintapyynnön poliisille, joka myöhemmin esitutkinnan yhteydessä takavarikoi tytön käytössä olleen tietokoneen.

Effi haluaa oikeuskanslerin tutkivan, rikkoiko käräjäoikeus kansalaisten oikeutta suojattuun viestintään antaessaan TTVK:lle oikeuden selvittää vertaisverkon käyttäjien henkilötietoja.

Yhdistys tahtoo myös eduskunnan oikeusasiamiehen tutkivan, rikkoiko poliisi kotietsinnällä ja takavarikolla helsinkiläismiehen ja tämän tyttären kotirauhaa sekä perusoikeuksia.

Effin mukaan tyttären käytössä olleelta tietokoneelta jaettiin levyä korkeintaan kaksi kertaa muille vertaisverkon käyttäjille. Jakomäärät on laskettu TTVK:n käyttämällä datan määrään perustuvalla kaavalla.

Effin mielestä tekijänoikeuden omistajalle aiheutunut vahinko on korkeintaan muutamia kymppejä, ei 600 euroa, kuten TTVK oli vaatinut.

Samalla oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan, toimiko poliisi kotietsinnän yhteydessä laillisesti kehottaessaan tekijänoikeusrikoksesta epäiltyä helsinkiläismiestä maksamaan TTVK:n vaatiman hyvitysmaksun.

Poliisi on vahvistanut tutkivansa niin kutsutussa chisugatessa epäiltyä tekijänoikeusrikosta. Rikoksen tunnusmerkistössä mainitaan ”merkittävä määrä” laitonta jakelua tai kopiointia.

Helsinkiläisperheen isä ihmetteli Facebookissa, miksi poliisi teki asiasssa kotietsinnän. Rikostarkastaja Markku Nisula Helsingin talousrikosyksiköstä kertoi viime viikolla Uudelle Suomelle, että kotietsintään ja 9-vuotiaan tytön tietokoneen takavarikointiin oli selvät perusteet epäillyn rikosnimikkeen vuoksi.

Kotietsintä voidaan Suomen lain mukaan tehdä vain sellaisen rikoksen perusteella, josta ankarin mahdollinen rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

– Nyt on syytä epäillä tekijänoikeusrikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on maksimissaan kaksi vuotta vankeutta, Nisula sanoi.

TTVK:n toimintaa arvosteltiin kovin sanoin viime viikolla. Informaatio- ja teknologiaoikeuden professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toiminut Jukka Kemppinen sanoi TTVK:n kampanjaa ”pelottelukampanjaksi”.

– Valvontakeskuksen vaatimukset ovat teknisesti perusteltuja, mutta terveen järjen kannalta mielettömiä, Kemppinen sanoi.

Itä-Suomen yliopiston informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan TTVK:n toiminta ei kestä päivänvaloa.

Tutkintapyyntö on luettavissa Effi ry:n Facebook-sivuilla.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/55434-kotietsinta-600-eun-vuoksi-poliisin-toiminnasta-kanneltiin

Poliisin ei edellenkään tarvitse noudattaa lakia, taas vain moitteet apulaisoikeuskanslerilta.

3.10.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisi ilmoitti kotietsinnästä ruutupaperilla – apulaisoikeuskanslerilta moitteet’

Apulaisoikeuskansleri on antanut poliisille moitteet viime vuoden tammikuussa Helsingissä tehdystä kotietsinnästä.

Poliisi oli jättänyt kerrostaloasuntoon pienen ruutupaperilapun, jossa kerrottiin partion ”käyneen tarkastamassa asunnon”. Kuulakärkikynällä kirjoitettuun paperilappuun oli merkitty lisäksi poliisipiirin nimi, partion numero ja epäselvä allekirjoitus. Asukas näki lapun jälkikäteen.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä poliisin jättämän paperilapun tiedot eivät olleet riittävät. Helsingin poliisilaitos on suuri ja monihaarainen organisaatio, joten kantelijalla ei ollut todellista mahdollisuutta saada lisätietoja asiassa.

Lisäksi poliisi saa kritiikkiä siitä, että se ei tarjonnut asunnon haltijoille mahdollisuutta olla läsnä kotietsinnässä. Pakkokeinolain mukaan haltijalle olisi varattava tilaisuus olla läsnä tilaisuudessa, jollei se viivytä toimitusta.

http://www.hs.fi/kotimaa/Poliisi+ilmoitti+kotietsinn%C3%A4st%C3%A4+ruutupaperilla++apulaisoikeuskanslerilta+moitteet/a1305603270807?ref=tw-share

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2012/20121870

Tilannehan ei poliisin osalta tule muuttumaan mihinkään, niin kauan kun lain noudattamatta jättämisestä ei seuraa mitään sanktioita. Parintuhanen euron sakot poliisille eikä mitään huomautuksia ja poliisien lain kunnioitus lisääntyisi räjähdysmäisesti.