Arkisto

Archive for tammikuu 1999

Poliisin sponsorikäytäntö selvisi lievillä moitteilla

16.1.1999 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisin ns. sponsorointityöryhmän selvitys ei löydä poliisin nykyisestä varainkeruu- ja sponsorointikäytännöstä paljonkaan moitittavaa. Sisäministeriön asettaman työryhmän mielestä poliisin varainkeruukeinot ovat tavanomaisia ja yleisesti hyväksyttyjä.

Perjantaina julkistettu selvitys antaa kentälle ohjeet vasta poliisin sivutöistä ja etujen ilmoituskäytännöstä. Sponsorointia ja varainkeruuta koskevan ohjeistuksen arvioidaan valmistuvan syksyyn mennessä. Ohjeistuksessa huomioidaan valtionvarainministeriön pian käynnistämä selvitys valtion viranomaisen sponsoroinnista. Poliisiylijohtaja Reijo Naulapääennakoi, että ohjeistukseen tulee selkeitä rajoja ja markkamääriä.

Selvityksen mukaan poliisin sponsoroinnilla ja muulla varainhankinnalla on merkittävä osuus vain kalliissa harrastuksissa kuten ralliautoilussa. Tällöin sponsorille on tehtävä selväksi, että tuki ei mene poliisille vaan yksityisille ihmisille.

Ehkä jyrkimmin työryhmä suhtautuu poliisin sivutöihin. Työryhmä haluaisi kieltää poliiseilta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon liittyvät sivutoimet, jotka se näkee poliisille sopimattomiksi. Tällaisiä ovat muun muassa vartijan, taksinkuljettajan ja vahtimestarin tehtävät. Tosin jo nykyisellään nämä tehtävät on koettu poliisille sopimattomiksi.

Selvityksen mukaan voimassa on runsaat 500 sivutoimilupaa ja -ilmoitusta. Vuosittain tehdään keskimäärin 60 uutta sivutoimi-ilmoitusta. Selvityksen mukaan sivutoimiluvat tulisi vastaisuudessa myöntää enintään kahden vuoden määräajaksi.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

 

virassa saaduista eduista Lisäksi poliisille esitetään ilmoitusvelvollisuutta virassa saaduista, muista kuin aivan tavanomaisista eduista. Työryhmän mielestä poliisin työssään saamat edut ovat kuitenkin vähäisiä ja tavanomaisia kuten erilaisia alennuksia, ilmaismatkoja ja ilmaislippuja.

Työryhmän mukaan kaikkiin ulkopuolelta tuleviin etuuksiin tulee suhtautua ensisijaisesti varauksellisesti ja pidättyvästi.

Poliisin yhdistymisvapauden osittaiseenkaan rajoittamiseen ei selvityksen mukaan ole aihetta. Vilkkaan yhdistys- ja harrastustoiminnan katsotaan päinvastoin olevan osoitus henkilöstön aktiivisuudesta ja yhteishengestä.

Suomen Poliisijärjestöjen liittoon kuuluu 112 jäsenyhdistystä, joissa on noin 13500 jäsentä. Lisäksi poliisilla on runsaat kaksisataa harrastustoimintaan keskittyvää yhdistystä, joista monet julkaisevat omaa lehteä. Yhdistykset keräävät varoja jäsenmaksujen lisäksi muun muassa ilmoitusmyynnillä ja erilaisia tilaisuuksia järjestämällä.

Työryhmän mukaan poliisin yhdistysten varainhankinnan yhteydessä ei tulisi käyttää poliisiasemaa osoittavia virkanimikkeitä eikä toimintaa saa harrastaa virka-ajalla.

Sisäministeriö asetti työryhmän viime vuoden elokuun lopussa. Vauhdittajana oli rikosylitarkastaja Keijo Suuripäänpidättäminen virasta poliisiralliharrastukseen liittyvien lahjusepäilyjen vuoksi. Ralliauton vuokra- ja matkakulut Belgiaan oli kerätty sponsoreilta.

Suuripään asia on parhaillaan syyteharkinnassa.

Toimikunnassa oli edustajia sekä sisäministeriön poliisiosastosta, läänien poliisijohdosta, Suomen Poliisijärjestöjen liitosta ja Nimismiesyhdistyksestä.

 

Poliisin ns. sponsorointityöryhmän selvitys ei löydä poliisin nykyisestä varainkeruu- ja sponsorointikäytännöstä paljonkaan moitittavaa. Sisäministeriön asettaman työryhmän mielestä poliisin varainkeruukeinot ovat tavanomaisia ja yleisesti hyväksyttyjä.

Perjantaina julkistettu selvitys antaa kentälle ohjeet vasta poliisin sivutöistä ja etujen ilmoituskäytännöstä. Sponsorointia ja varainkeruuta koskevan ohjeistuksen arvioidaan valmistuvan syksyyn mennessä. Ohjeistuksessa huomioidaan valtionvarainministeriön pian käynnistämä selvitys valtion viranomaisen sponsoroinnista. Poliisiylijohtaja Reijo Naulapääennakoi, että ohjeistukseen tulee selkeitä rajoja ja markkamääriä.

Selvityksen mukaan poliisin sponsoroinnilla ja muulla varainhankinnalla on merkittävä osuus vain kalliissa harrastuksissa kuten ralliautoilussa. Tällöin sponsorille on tehtävä selväksi, että tuki ei mene poliisille vaan yksityisille ihmisille.

Ehkä jyrkimmin työryhmä suhtautuu poliisin sivutöihin. Työryhmä haluaisi kieltää poliiseilta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon liittyvät sivutoimet, jotka se näkee poliisille sopimattomiksi. Tällaisiä ovat muun muassa vartijan, taksinkuljettajan ja vahtimestarin tehtävät. Tosin jo nykyisellään nämä tehtävät on koettu poliisille sopimattomiksi.

Selvityksen mukaan voimassa on runsaat 500 sivutoimilupaa ja -ilmoitusta. Vuosittain tehdään keskimäärin 60 uutta sivutoimi-ilmoitusta. Selvityksen mukaan sivutoimiluvat tulisi vastaisuudessa myöntää enintään kahden vuoden määräajaksi.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

virassa saaduista eduista Lisäksi poliisille esitetään ilmoitusvelvollisuutta virassa saaduista, muista kuin aivan tavanomaisista eduista. Työryhmän mielestä poliisin työssään saamat edut ovat kuitenkin vähäisiä ja tavanomaisia kuten erilaisia alennuksia, ilmaismatkoja ja ilmaislippuja.

Työryhmän mukaan kaikkiin ulkopuolelta tuleviin etuuksiin tulee suhtautua ensisijaisesti varauksellisesti ja pidättyvästi.

Poliisin yhdistymisvapauden osittaiseenkaan rajoittamiseen ei selvityksen mukaan ole aihetta. Vilkkaan yhdistys- ja harrastustoiminnan katsotaan päinvastoin olevan osoitus henkilöstön aktiivisuudesta ja yhteishengestä.

Suomen Poliisijärjestöjen liittoon kuuluu 112 jäsenyhdistystä, joissa on noin 13500 jäsentä. Lisäksi poliisilla on runsaat kaksisataa harrastustoimintaan keskittyvää yhdistystä, joista monet julkaisevat omaa lehteä. Yhdistykset keräävät varoja jäsenmaksujen lisäksi muun muassa ilmoitusmyynnillä ja erilaisia tilaisuuksia järjestämällä.

Työryhmän mukaan poliisin yhdistysten varainhankinnan yhteydessä ei tulisi käyttää poliisiasemaa osoittavia virkanimikkeitä eikä toimintaa saa harrastaa virka-ajalla.

Sisäministeriö asetti työryhmän viime vuoden elokuun lopussa. Vauhdittajana oli rikosylitarkastaja Keijo Suuripäänpidättäminen virasta poliisiralliharrastukseen liittyvien lahjusepäilyjen vuoksi. Ralliauton vuokra- ja matkakulut Belgiaan oli kerätty sponsoreilta.

Suuripään asia on parhaillaan syyteharkinnassa.

Toimikunnassa oli edustajia sekä sisäministeriön poliisiosastosta, läänien poliisijohdosta, Suomen Poliisijärjestöjen liitosta ja Nimismiesyhdistyksestä.

Helsingin Sanomat 16.1.1999