Arkisto

Archive for joulukuu 2004

Supon kuva vaurioitunut

24.12.2004 Kommentointi poissa käytöstä

Useat lehdet kommentoivat torstaina käräjäoikeuden päätöstä vapauttaa suojelupoliisin päällikkö Seppo Nevala ja osastopäällikkö Petri Knape syytteistä.

Supon pohjoisen alueen päällikkö Martti Pitkänen tuomittiin sakkoihin hänen hankittuaan Soneran turvallisuuspäällikön Juha E. Miettisen kautta laittomasti kahden henkilön teletunnistetietoja.

Kansan Uutiset Viikkolehti toteaa jutun käsittelyn jatkuvan hovioikeudessa, koska syyttäjä ei tyytynyt vapauttavaan tuomioon.

”Valtionsyyttäjä Jukka Rappe arvosteli Helsingin käräjäoikeuden päätöstä poikkeuksellisen kovin sanoin. Rappen mukaan tuomion perustelut ovat monin osin ’täysin kestämättömiä’.”

”Vaikka oikeuden päätös oli kokonaisuudessaan julkinen, suljettuna pidetty oikeudenkäynti ja salatut asiakirjat jättävät kansalaiset aprikoimaan, mitä syyttäjä sanoillaan lopulta tarkoitti.”

On ilmeistä, että Supoa tulisi valvoa tehokkaammin, ja valvojaksi on esitetty eduskuntaa, lehti jatkaa.

”On kuitenkin kyseenalaista, kuinka tehokkaasti poliitikot kykenevät Suomen salaisinta poliisia valvomaan. Parlamentaarisen valvonnan ohella onkin harkittava sitä, voidaanko esimerkiksi sisäministeriössä työskentelevän ylimmän poliisijohdon valvontaoikeutta ja -velvollisuutta Supon osalta lisätä.”

”Suojelupoliisi tekee Suomelle äärimmäisen arvokasta työtä. Perinteisen, usein ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän, vakoilun lisäksi Suomeen kohdistuu huomattavan voimakasta teollisuusvakoilua.”

”Supon tehtävän luonne edellyttää sitä, että huomattava osa sen toiminnasta on salaista. Avoimessa demokratiassa viranomaiselle harvinainen oikeus salata toimintaansa asettaa Supon suureen vastuuseen. On sen oma etu, että tehokkaalla valvonnalla varmistetaan toiminnan laillisuus.”

Ilta-Sanomien mukaan erityisen huolestuttavaa on se rutiininomainen vaivattomuus, jolla Pitkänen tuomioasiakirjan mukaan hankki maan suurimman teleoperaattorin turvallisuuspäälliköltä viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvia teletunnistetietoja.

”On syytä kysyä, kuinka laajaa ja järjestelmällistä tällainen hyvä veli -yhteistyö on ollut ja jatkuuko se.”

Lehti toteaa Nevalan vedonneen puolustuksessaan siihen, että Knapen toiminta on ollut itsenäistä; Knape puolestaan on todennut olleensa vain Pitkäsen antamien tietojen varassa.

”Tällaisessa toimintakulttuurissa ei pystytä luomaan oikeusvaltion edellyttämää tehokasta laillisuusvalvontaa, sillä vastuuketju pystytään aina katkaisemaan vain varsinaisten toimijoiden tasolle.”

”Poliisin sisäiseen laillisuusvalvontaan täytyy luoda järjestelmä, joka toimii riippumatta siitä, mitä alaiset sattuvat kertomaan esimiehilleen”, Ilta-Sanomat painottaa.

Keskisuomalainen kirjoittaa, että suojelupoliisin ulkoinen kuva on vaurioitunut pahoin viime vuosina, ensin Alpo Rusiin kohdistetussa julkisessa ajojahdissa ja nyt teleurkintajupakassa. Lehden mukaan Seppo Nevala olisi pitänyt vapauttaa tehtävistään jo Rusin tapauksen jälkimainingeissa.

”Näin ei tapahtunut, sillä Nevala on voinut ja halunnut nojata oman puolueensa, sosiaalidemokraattien, tukeen. Tämän tien edelleen kulkeminen osoittaisi Suomen elävän tunkkaisena yhden puolueen mahtivaltiona, jossa joillakin avainkansalaisilla on muita ihmisiä paremmat oikeudet.”

Ilkan mukaan Supo on viime vuosina ollut myrskyn silmässä.

Lehti viittaa Rusin tapaukseen ja toteaa, että keskusrikospoliisi selvittää parhaillaan oikeusasiamiehen pyynnöstä, miten Supon tutkinta tuolloin vuoti julkisuuteen.

”Jutun pitkittymisestä syntyi vaikutelma, että Supo teki Alpo Rusin syyllisyydestä itselleen kunniakysymyksen, vaikka näyttöjen heiveröisyyden oli pitänyt käydä selväksi Supolle jo tutkinnan alkuvaiheessa. Kamppailua käytiin julkisuuden kautta.”

”Jos sodan jälkeistä punaista Valpoa ei oteta lukuun, turvallisuuspoliisi on nyt pahimman skandaalin kourissa sitten 1930-luvun, jolloin EK:n päällikkö Esko Riekki (kok) joutui eroamaan tökerön politikoinnin seurauksena.”

”Demokratiassa kansalaisille ei saa syntyä pienintäkään epäilystä, etteikö turvallisuuspoliisi ole ehdottoman luotettava niin ammattitaidoltaan kuin moraaliltaan, puhumattakaan että se noudattaa lakia. Myöskään vastuusuhteissa ei saa olla epäselvyyttä”, Ilkka kirjoittaa.

Helsingin Sanomat 24.12.2004