Arkisto

Archive for helmikuu 2010

Poliisilaitoksen esimiehestä tehtiin ahdisteluilmoitus

27.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa korkeassa virassa työskentelevästä poliisimiehestä on tehty rikosilmoitus. Vantaan Sanomien tietojen mukaan ilmoituksessa kerrotaan, että yksi esimiehistä on syyllistynyt alaisten fyysiseen ahdisteluun.

–Tämäntyyppisestä tapahtumakulusta on kyse. Nimikkeisiin en voi ottaa tässä vaiheessa kantaa, muotoilee tapausta tutkivan Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston apulaispäällikkö, tutkinnanjohtaja Tapio Mäkinen.

Ilmoitus kirjattiin viime viikon tiistaina. Mäkinen painottaa, että tällä hetkellä syyttäjänvirastossa vasta selvitetään, onko ilmoituksen pohjalta syytä käynnistää rikostutkinta vai ei.

–Nyt kerätään informaatiota, selvitellään taustoja ja järjestetään muutama kuuleminen. Ratkaisuun päästään parin kolmen viikon kuluttua, Mäkinen arvioi.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Tiittula toivoo kuulevansa syyttäjän päätöksen ”mahdollisimman pian”. Tiittulan tiedossa on, ketkä ovat ilmoituksen kirjanneet ja ketä esimiesasemassa olevaa kollegaa väitetään tekijäksi.

–Pari henkilökuntamme edustajaa on tehnyt ilmoituksen, koska he ovat kokeneet tietyn tilanteen ja kosketukset ahdistaviksi. Tapahtumat ovat sattuneet päiväsaikaan useiden henkilöiden läsnäollessa, Tiittula kommentoi.

Poliisipäällikön mukaan poliisilaitoksella ei ryhdytä tässä vaiheessa mihinkään toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta. Jos poliisimiestä vastaan aloitetaan esitutkinta, on mahdollista, että hänet siirretään toisiin tehtäviin tai pidätetään virasta.

–En halua vähätellä asiaa, mutta alkutietojeni perusteella en usko, että tapaus johtaa rikostutkintaan, Tiittula punnitsee.

Iltasanomat 27.2.2010

Mainokset

Poliisin karmea virhe: Uhkaaja sai tiedot uhatusta

26.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Satakunnan poliisilaitoksen palveluksessa olevan poliisin epäillään paljastaneen tappouhkauksesta epäillylle miehelle salassa pidettäviä tietoja hänen uhkauksensa kohteesta.

Mies lähetti Facebookin välityksellä tammikuussa tappouhkauksen euralaiselle naiselle, jolle hän kantaa kaunaa aiempien tapahtumien takia. Nainen teki laittomasta uhkauksesta rikosilmoituksen poliisille, joka ottikin uhkailijan kuulusteluun.

Kuulustelun päätteeksi mies sai kopion rikosilmoituksesta, johon poliisi oli vastoin naisen nimenomaista pyyntöä kirjannut muun muassa tämän osoitetiedon ja henkilötunnuksen. Mies on aiemmin tuomittu petoksista, joissa hän on käyttänyt toisten ihmisten henkilöllisyyttä.

Poliisi vahvistaa Satakunnan Kansan tiedot oikeiksi.

Tapauksesta on nyt aloitettu poliisirikostutkinta. Poliisia epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Satakunta/1194637537162/artikkeli/poliisin+karmea+virhe+uhkaaja+sai+tiedot+uhatusta.html

Poliisi tekemään putkapahoinpitelyjuttua makuutettiin vuosia, syyteoikeus vanheni

24.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Viranomaisten passiivisuus Vantaalla johti siihen, että väitetyn putkapahoinpitelyn syyteoikeus vanhentui ja väitteet poliisien tekemästä väkivallasta jäivät roikkumaan ilmaan.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on antanut jutun tutkinnanjohtajana toimineelle, sittemmin irtisanotulle Vantaan kihlakunnansyyttäjälle huomautuksen. Moitittavinta hänen mielestään oli kuitenkin jutun tutkijana toimineen rikosylikonstaapelin menettely.

Ulkomaalaistaustainen mies kertoi vuonna 2002, että poliisit olisivat pahoinpidelleet häntä Itäkeskuksen poliisiasemalla pidätyksen aikana. Esitutkinta alkoi heti, uhriksi uskottu kuulusteltiin ja paikalla tehtiin teknistä tutkintaa. Sitten tutkintaan tuli yli neljän ja puolen vuoden tauko.

Vasta kun jutun tutkija ja tutkinnanjohtaja oli vaihdettu, kahta poliisia kuulusteltiin epäiltyinä.

Syyttäjänvirastoon Helsinkiin juttu eteni vuonna 2007, jossa se jaettiin syyttäjälle kaksi päivää ennen syyteoikeuden vanhentumista. Hän oli tuolloin sairauslomalla.

 

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2010/02/1064349

Poliisirikosten tutkinta erikoisseurantaan

24.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies vaatii valtakunnansyyttäjänvirastoa seuraamaan, missä tahdissa epäiltyjä poliisirikoksia tutkitaan.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja vaatii lisäksi virastolta selvitystä siitä, onko poliisirikosten esitutkinnan valvonta ja seuranta järjestetty asianmukaisesti.

Apulaisoikeusasiamies moittii Vantaalla vuonna 2002 tapahtuneen putkapahoinpitelyn esitutkintaa, joka oli pysähdyksissä yli neljä ja puoli vuotta. Poliisin epäiltiin pahoinpidelleen ulkomaalaistaustaisen miehen Itäkeskuksen poliisiasemalla pidätyksen aikana.

Viranomaisten laiminlyönneistä johtuen syyttäjä ei ehtinyt tehdä syyteharkintaa ennen syyteoikeuden vanhentumista. Juttu toimitettiin syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon lokakuussa 2007, vain kaksi päivää ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Pajuoja antoi huomautuksen jutun tutkijalle sekä kihlakunnansyyttäjälle, joka toimi jutun tutkinnanjohtajana. Syyttäjä on sittemmin irtisanottu tehtävästään. Pajuojan mukaan myös esimiesten Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella olisi tullut vauhdittaa esitutkintaa huomattavasti aiemmin.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että viranomaisten laiminlyönneistä johtuva syyteoikeuden vanhentuminen ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt virastolta selvitystä kesäkuun 10. päivään mennessä.

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2010/02/1064307

Tutkinnanjohtajalle huomautus

24.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi huomautuksen tutkinnanjohtajana toimineelle, sittemmin irtisanotulle kihlakunnansyyttäjälle ja jutun tutkijalle.

Väitetyn putkapahoinpitelyn esitutkinta kesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Vantaalla lähes viisi vuotta. Viranomaisten laiminlyönneistä johtuen syyttäjä ei ehtinyt tehdä syyteharkintaa ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Esitutkinta pysähdyksissä yli neljä ja puoli vuotta

Ulkomaalaistaustainen mies kertoi marraskuussa 2002, että poliisimiehet olisivat pahoinpidelleet häntä Itäkeskuksen poliisiasemalla pidätyksen aikana. Esitutkinta käynnistettiin heti, asianomistaja kuulusteltiin ja väitetyllä tapahtumapaikalla tehtiin teknistä tutkintaa.

Tämän jälkeen esitutkinnassa ei tapahtunut käytännössä mitään yli neljään ja puoleen vuoteen. Vasta kun jutun tutkija ja tutkinnanjohtaja oli vaihdettu, kahta poliisimiestä kuulusteltiin syylliseksi epäiltyinä kesällä 2007.

Asia toimitettiin syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon lokakuussa 2007, jossa se jaettiin kaksi päivää ennen syyteoikeuden vanhentumista syyttäjän ratkaistavaksi. Hän oli tuolloin sairaslomalla, joten hänellä ei ollut edes teoreettista mahdollisuutta ottaa asiaan kantaa ennen kuin syyteoikeus vanhentui.

”Ei missään tapauksessa hyväksyttävää”

Jos on syytä epäillä, että poliisimiehet ovat pahoinpidelleet pidätettyä, tulee toimittaa tehokas tutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisten laiminlyönneistä johtuva syyteoikeuden vanhentuminen ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.

Moitittavinta oli jutun tutkijan menettely. Hän oli tutkijana yli neljä vuotta eikä tutkinta tänä aikana edennyt. Epäilty rikos ei ollut vaikea tai laaja tutkittavaksi. Myös tutkinnanjohtajana toiminut silloinen kihlakunnansyyttäjä oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä ollut moitittavan passiivinen.

Lisäksi heidän esimiestensä sekä Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa että erityisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella olisi tullut ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin esitutkinnan vauhdittamiseksi tapahtunutta aiemmin. Helsingin syyttäjänvirastossa ei puolestaan ollut otettu huomioon asian kiireellisyyttä.

Poliisi sai ehdollista rikoksista

23.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina Oulun poliisilaitoksella työskennelleen ylikomisarion Kari Seppäsen 75 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen useista eri rikoksista. Tuomio tuli virkavelvollisuuden rikkomisesta, kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta, rattijuopumuksesta, kahdesta kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä liikennerikkomuksesta.

Seppänen on pidätetty virastaan ja hänen työsuhteensa kohtalo ratkeaa myöhemmin.

Oikeuden mukaan ylikomisario syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen viime vuoden toukokuussa. Hän toimi tuolloin vastuullisessa asemassa Oulun tilannekeskuksen yleisjohtaja ja aloitti13-tuntisen työvuoron kello 19. Yleisjohtajan tehtävät hän otti vastaan kello 19.58. Kello 20 jälkeen ylikomisario puhallutettiin ja mittauslaite osoitti 1,02 promillen lukemat. Tämän jälkeen hänen työvuoronsa keskeytettiin.

Seppäsen tehtävänä oli muun muassa poliisilaitoksen kenttätoiminnan operatiivinen johtaminen ja virka-ajan ulkopuolella koko laajan Oulun yleisjohtoalueen kenttätoiminnan johtaminen ja tiedonvälitys. Alue kattaa Oulun, Kainuun, Koillismaan ja Jokilaaksojen poliisilaitosten toimialueet. Yleisjohtaja muun muassa toimii yleisjohtajana vaativissa tilanteissa.

Rattijuopumusrikokset eivät liity Seppäsen virantoimitukseen. Hän ajoi elokuun puolivälissä henkilöautoa muun muassa kevyen liikenteen väylää pitkin alkoholin vaikutuksen alaisena. Oikeus katsoi toteen näytetyksi, että hänen veressään oli tuolloin 1,33 promillea. Paria viikkoa myöhemmin hän syyllistyi uudelleen törkeään rattijuopumukseen Oulussa. Oikeuden mukaan miehen veressä oli 1,62 promillea.

Seppänen oli tuolloin väliaikaisessa ajokiellossa, joten sai tuomion myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Rattijuopumukseen hän puolestaan syyllistyi syyskuun loppupuolella. Tuolloinkin hän oli ajokiellossa ja puhalsi 0,26 promillea.

Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö Veli-Erkki Wäreen mukaan tapaus on hyvin harvinainen.

”Olen ollut tässä tehtävässä yli 10 vuotta ja sinä aikana on ollut yksi poliisimies, joka syyllistyi rattijuopumukseen”, hän muistelee.

”Pidän vakavana ylipäätään sitä, että poliisia syytetään käräjillä jostain.”

Wäreen saamien tietojen mukaan ulkopuoliset eivät ole olleet millään tavalla vaarassa, kun tuomittu ylikomisario on ollut työpaikallaan alkoholin vaikutuksen alaisena. Läsnä on tuolloin ollut muun muassa ollut edellisen vuoron yleisjohtaja.

Myös poliisiylijohtaja Mikko Paatero suhtautuu tapaukseen erittäin vakavasti.

”Tällaisia ei pitäisi olla ainuttakaan.”

Poliisin tekemiksi epäillyt rikokset ja niistä saadut tuomiot ovat olleet viime aikoina julkisuudessa. Paateron mukaan poliisin tekemien rikosten kokonaismäärässä ei ole kuitenkaan ollut havaittavissa poikkeavaa.

”Silti näistä täytyy omalla tavallaan olla huolestunut. Sellaista mentaliteettia ei varmasti ole, että poliisin tekemät rikokset katsottaisiin läpi sormien”, Paatero painottaa.

Wäre sanoo lukeneensa kyseisiä uutisia erittäin surullisin mielin.

”Se on aina meidän hallinnolle surullinen ja itsetutkiskelun paikka.”

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-poliisin-ylikomisariolle-tuomio-useista-rikoksista/159639/

poliisipomo kosketteli alaistaan

23.2.2010 Kommentointi poissa käytöstä

Kihlakunnansyyttäjällä on meneillään harkinta siitä, onko syytä käynnistää esitutkinta poliisin päällystöön kuuluvan miehen liian tuttavallisesta toiminnasta tupakkatauolla.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisipomo on puhutellut alaisiaan kasvotusten hyvin lähellä naispuolista työntekijää ja mahdollisesti taputtanut tätä kerran selkään ja kerran käteen.

Poliisipomosta on tehty ilmoitus, jota parhaillaan punnitaan.

Harkinta on vasta siinä vaiheessa, että syyttäjä kuulustelee poliisipomon ennen kuin päättää, pitääkö asia laajemmin tutkia. Minkäänlaisesta seksuaalisesta väkivallasta ei kuitenkaan ole kysymys.

– Poliisipomolla on kylläkin ärsyttävä tapa tulla kasvotusten liian lähelle, kun hän esittää asiansa.

– Kaikki eivät siitä pidä ja jotkut tuntevat itsensä kiusaantuneeksi, kertoi eräs poliisipiirissä työskentelevä IS:lle.

Poliisi on nyt lomalla. Mikäli esitutkinta käynnistetään, hänet saatetaan pidättää virantoimituksesta sen ajaksi.

Välikohtaus tapahtui jonkin aikaa sitten Etelä-Suomessa.

 

Iltasanomat 23.2.2010