Arkisto

Archive for syyskuu 2011

Poliisilla rahat loppu, ei laskutaitoa.

29.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisi on saanut uuden liikennevalvontaan tarkoitetun kamera-auton. Valitettavasti valtion rahat loppuivat siihen, koska sen jälkeen ei ollut varaa hankkia autoon kameraa!

Yle Pohjois-Karjala kertoo, että Itä-Suomen liikenneturvallisuuskeskuksessa on hiljattain saatu käyttöön uusi kamera-auto, johon ei ole määrärahojen puutteessa voitu hankkia kameraa.

Auto onkin toiminut tavallisena poliisiautona.

Auton toiminta-alueeksi on suunniteltu Pohjois-Savo. Uutisen mukaan Itä-Suomessa on nyt käytössä kaksi kamera-autoa, joista toinen toimii Pohjois-Karjalassa ja toinen Savossa.

Kamera ei ole mikään halpa investointi, koska auton takaosassa oleva kamera maksaa noin 30 000.

http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2011/09/poliisi_sai_kamera-auton_ilman_kameraa_2903477.html?origin=rss

Kategoriat:MUUT POLIISI ASIAT Avainsanat: ,

Auer-tutkintaa käytetty varoittavana esimerkkinä poliisikoulussa

27.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Anneli Auerin tapauksen yhteydestä tutuksi tulleesta Ulvilan surmateosta on yritetty ottaa oppia Tampereen poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisiammattikorkeakoulun koulutusjohtaja Petri Alkiora myöntää, että Auer-tapaus on ollut esillä sivulauseissa, kun oppilaille on opetettu ensipartion toimintaa rikospaikalla.

– Tällä on haluttu herättää huomiota siihen, että ensipartion tehtävä on hoitaa rikospaikan eristys ja tilata tutkinta paikalle, Alkiora toteaa.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella poliisille sattui Ulvilan surmapaikalla tutkinnan alkuvaiheessa virheitä, jotka ovat ilmeisesti vaikeuttaneet jutun tutkintaa jatkossa.

Alkioran mukaan Auer-tapaus ei kuitenkaan ole ollut koulun opetuksessa esillä sen enempää – eikä oikein olisi voinut ollakaan.

– Me olemme Auer-tapauksen suhteen ihan yleisen tiedon varassa. Auki olevia juttuja yleensäkin otetaan aika varovaisesti esille koulutuksessa. Tapaus on edelleen operatiivisen tutkimuksen alla, joten edes me emme näe rekisteristämme tutkinnan yksityiskohtia, Alkiora toteaa.

Poliisille useita moitteita kotietsinnöistä

15.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisilaitoksille moitteita virheistä kotietsinnöissä

Kotietsinnän laillisuuden voi saattaa käräjäoikeuden arvioitavaksi

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on ratkaissut kymmenen kantelua, joissa hän arvostelee eri poliisilaitosten menettelyä kotietsinnöissä. Kritiikki kohdistuu useimmiten siihen, että poliisi ei ollut antanut asunnon haltijalle mahdollisuutta olla läsnä kotietsinnässä, vaikka tämä onkin lain lähtökohta.
Myös kiinniotetulle on lähtökohtaisesti tarjottava mahdollisuutta olla läsnä kotietsinnässä. Useissa tapauksissa poliisi oli kuitenkin vienyt kiinniotetun epäillyn pois kotoaan ennen kotietsintää. Pajuoja toteaa myös, ettei poliisikoiran käyttäminen ole peruste kieltää asunnon haltijan läsnäolo.

Poliisi voi tehdä kotietsinnän, vaikka asunnon haltija ei ole paikalla. Tällöin poliisin tulisi dokumentoida kotietsintä huolellisesti, esimerkiksi kuvaamalla. Etsinnästä tulee myös tällaisissa tapauksissa ilmoittaa viipymättä, esimerkiksi jättämällä asuntoon ilmoitus.

Yhdessä tapauksessa Pajuoja arvostelee poliisia siitä, ettei etsinnällä aiheutettua sotkua ollut siivottu. Toisessa tapauksessa kotietsinnälle autossa ei ollut ollut laillisia edellytyksiä eikä siitä ollut tehty pöytäkirjaa.

Pajuoja on aiemminkin arvostellut poliisia samantyyppisistä asioista, mm. oikeusasiamiehen uusimmassa, vuoden 2010 kertomuksessa.

AOA Pajuojan päätökset kokonaisuudessaan:
dnro 4073/4/09, Helsingin poliisilaitos,
dnro 4194/4/09, Helsingin poliisilaitos,
dnro 100/4/10, Helsingin poliisilaitos,
dnro 1065/4/10, Keski-Suomen poliisilaitos,
dnro1230/4/10, Lapin poliisilaitos,
dnro1288/4/10, Oulun poliisilaitos,
dnro1658/4/10, Lapin poliisilaitos,
dnro 3586/4/10, Pirkanmaan poliisilaitos,
dnro 3644/4/10, Varsinais-Suomen poliislaitos ja
dnro 4332/4/10, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Kotietsinnän voi viedä käräjäoikeuteen
Elokuun alusta voimaan tulleen pakkokeinolain muutoksen myötä kotietsinnän laillisuuden on voinut saattaa käräjäoikeuden arvioitavaksi. Se, jonka luona kotietsintä on tehty, voi vaatia käräjäoikeutta tutkimaan, oliko kotietsinnälle edellytyksiä ja menetel-tiinkö siinä lainmukaisesti.

Nyt ratkaistuissa kanteluissa esiin tulleille kysymyksille on siis säädetty nimenomaiseksi oikeusturvakeinoksi mahdollisuus saattaa kotietsintä tuomioistuimen arvioitavaksi.

Lainmuutos johtui Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen helmikuussa 2011 antamista ratkaisuista, joissa katsottiin, ettei kotietsintää koskeva lainsäädäntömme sisältänyt riittäviä oikeusturvakeinoja.

Lainmuutos koskee vain kotietsintöjä, jotka on toimitettu lainmuutoksen tultua voimaan. Asia on saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimuksen esittäjä sai tiedon kotietsinnästä.

Poliisin tulee tiedottaa valitusmahdollisuudesta

Apulaisoikeusasiamies Pajuojan mielestä ei riitä, että valitusmahdollisuudesta on säädetty. Viranomaisten on aktiivisesti huolehdittava, että pakkokeinojen kohteiksi joutuvien oikeusturva toteutuu myös käytännössä.

Hän katsookin, että poliisin tulisi ilmoittaa kotietsinnän kohteelle mahdollisuudesta saattaa etsinnän laillisuus käräjäoikeuden arvioitavaksi. Tämän voisi tehdä helposti lomakkeella jo kotietsinnän aikana tai viimeistään, kun siitä ilmoitetaan jälkikäteen.

Pajuojan mukaan ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotto voitaisiin ensi vaiheessa toteuttaa esitutkintaviranomaisten sisäisellä ohjeistuksella. Asiasta tulisi kuitenkin jatkossa säätää lailla.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja on pyytänyt mm. oikeusministeriötä ja Poliisihallitusta ilmoittamaan toimenpiteistään 15.1.2012 mennessä.

http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/pubman/templates/2.htx?id=766

Poliisiylijohtaja Paatero saa omiltaan rajua kritiikkiä

13.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisin kentällä ja osassa päällystöä muhii tiukkaa arvostelua hallinnonalan ylijohtoa kohtaan. Jupina käy sekä miehistössä että päällystöpäivillä sen mukaan, miten tarkoin poliisihallinnon käänteet ovat työntekijöiden tiedossa. Uutispäivä Demari on saanut haltuunsa yhden asiaa käsittelevän epävirallisen muistion.

Arvostelu henkilöityy ennen muita poliisiylijohtaja Mikko Paateron tapaan ohjastaa toimintaa sekä jakaa määrärahoja ja esiintyä julkisuudessa. Hän on poliisihallituksen johtajana alan korkein virkamies.

Ankarimmat kriitikot väittävät, että Paatero soveltaa nyt valtakunnan tasolla samoja oppeja kuin aikaisemmin Länsi-Suomen lääninpoliisijohtajana. Lääni toimi tämän mukaan kuin yksi poliisilaitos, jossa paikallispoliisin nimismiehillä ei ollut juuri puhevaltaa. Eikä aitoja tuloskeskusteluja käyty.

Ylikeskitetty hallintokulttuuri muuttui arvostelijoiden mielestä valtakunnalliseksi ongelmaksi, kun Paatero nousi poliisiylijohtajaksi ja organisoi uuden poliisihallituksen. Poliisihallitukseen tuli lähes 200 virkaa ja päälle vielä kolmisenkymmentä projektitehtävissä toimivaa.

Kun jopa tiedotus on keskitetty tarkoin ylijohtajalle, ankarimmat kriitikot katsovat sen menneen ”överiksi”.

Kaiken huippuna arvostelijat pitävät paikallispoliisin poliisipäälliköiden palkkojen korottamista viime kesäkuussa. Rohkeimpien arvioiden mukaan korotukset olivat 5-7 prosenttia tilanteessa, jossa nuoria koulutettuja poliiseja ajetaan kortistoon.

 

http://www.demari.fi/demokraatti/uutiset/uusimmat/3140-poliisissa-muhii-arvostelu-paateron-toimintaa-kohtaan

Poliisit pyörittivät salaista vartiointibisnestä

13.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisit pyörittivät salaista vartiointibisnestä – Kyösti Kakkonen asiakkaana.

Joensuun poliisi pyöritti kymmenen vuotta sitten salaa omaa vartiointi bisnestä, kertoo Iltalehti.

Iltalehden mukaan poliisit toimivat vartioina vapaa-ajallaan, mutta käyttivät kalustona poliisilaitoksen siviiliautoja. Autojen kulut maksoi sisäministeriö. Tavoitteena oli kerätä rahaa poliisien yhdistykselle.

Toiminta loppui, kun sen laillisuus kyseenalaistettiin. Itä-Suomen lääninhallituksen poliisilaitos lupasi tutkia poliisien toimet, mutta tutkimus ei ole vieläkään valmistunut.

Palvelun asiakkaina olivat joensuulaiset liikemiehet. Tokmanni-tavarataloketjusta tunnettu Kyösti Kakkonen oli asiakkaana. Kakkosen mukaan hän koki poliisien tuottaman palvelun tarpeelliseksi, koska Joensuussa oli tuolloin paljon liikemurtoja.

http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110991873

Huumepoliisien virkarikosjuttua puidaan hovissa

12.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Huumepoliiseihin liittyvän virkarikosjutun pääkäsittely alkaa tällä viikolla Helsingin hovioikeudessa

 

Syytteessä virkarikoksesta ovat keskusrikospoliisin rikosylikomisario ja kaksi rikoskomisariota Helsingin huumepoliisista.

KRP:n rikosylikomisarion Tero Haapalan syyte hylättiin Helsingin käräjäoikeudessa. Hän oli tutkinut KRP:ssä vuonna 2001 laaditun muistion, jossa esitettiin väitteitä poliisirikoksesta. Hän päätyi siihen, ettei jutussa ollut aineksia esitutkintaan.

Käräjäoikeus ei löytänyt Haapalan menettelystä moitittavaa.

Valtionsyyttäjä Mika Illman kuitenkin haluaa hovioikeudelta linjauksen siihen, milloin esimiespoliisin pitää viedä väitetyn poliisirikoksen tutkinnan aloittamiskysymys ulkopuolisen eli syyttäjän punnittavaksi.

Helsingin huumepoliisin rikoskomisariot tuomittiin käräjillä tuottamuksellisesta virkarikoksesta, mutta jätettiin ilman rangaistusta. Tuomio tuli siitä, etteivät he olleet aloittaneet huumerikostutkintaa Espoossa vuonna 2001. Syytteet kiistävä kaksikko on valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta.

STT

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201109120040800_uu.shtml

Valtakunnansyyttäjä tutkii Supon toimet

8.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Sisäministeriö haluaa valtakunnansyyttäjänviraston tutkivan onko suojelupoliisi kohdellut kenttävalvontayksikön päällikköä Paavo Seliniä lainmukaisesti.

Asia käy ilmi Suomen Kuvalehden haltuunsa saamasta sisäasiainministeriön ratkaisusta, joka perustuu Selinin tekemään kanteluun poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Supon menettelystä häntä koskevassa asiassa.

Seliniltä vietiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen, suljettiin työsähköposti sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Nelosen uutiset julkaisi syyskuussa 2010 nauhan, jossa Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala vuonna 2005 haukkui puhelimessa Paavo Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Supossa epäiltiin, että Selin oli vuotanut nauhoituksen julkisuuteen.

Selin epäili kantelussaan, että kyseessä on mahdollinen yhteistoimintalain rikkominen. Häntä ei kuultu missään vaiheessa häneen kohdistettujen poikkeuksellisten toimenpiteiden ja menettelyiden osalta.

Ministeriö totesi, että sen arvion mukaan ”Seliniin kohdistettuja toimenpiteitä ei voitane pitää siinä mielessä olennaisina, että niillä olisi ollut pysyvästi tarkoitus muuttaa Selinin työtä ja tehtäviä.”

Koska Paavo Selin oli kuitenkin nostanut esille poliisirikosasian, ministeriö lähettää asian valtakunnansyyttäjänviraston arvioitavaksi.

jatkoa…

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/valtakunnansyyttaja-tutkii-supon-toimet

Poliisin etuudet PAKKO selvittää !

8.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

 

Suomi on vuosikaudet sijoittunut erittäin hyvin korruptiota mittaavan Transparency Internationalin vertailussa.

Järjestön korruptioindeksi mittaa pääasiassa julkisen vallan lahjottavuutta, mutta Suomessa yksityisenkään sektorin korruptio ei kansainvälisessä vertailussa ole ollut suuri ongelma.
Vaalirahakohu horjutti hieman Suomen tilastosijoitusta maailmalla, mutta silti meikäläinen yhteiskunta on varsin läpinäkyvä, lahjomaton ja kansalaisia oikeudenmukaisesti kohteleva.
Juuri tämän vuoksi kaikki julkisen vallan toimia koskevat epäilyt herättävät huomiota.

Erityisen silmälläpidon alla on perinteisesti ollut poliisi. Parhaillaan syyttäjä tutkii sitä, rajoittiko suojelupoliisi laittomasti yhden työntekijänsä kulku- ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksia.
Kansaa puolestaan kiehuttaa se, että Satakunnan Osuuskaupan ABC-ravintoloissa poliisit saavat 50 prosenttia alennusta aterioista.
Kysymys kuuluu: onko osuuskaupan ravintolan puolihintainen ruoka-annos lahjus vai ei?

Poliisihallitus on luvannut selvittää ateria-alennuskäytännöt pikavauhtia.

Tuskinpa muutaman euron alennus nakeista ja perunamuusista murskaa suomalaisen virkavallan luotettavuuden.
Huomionarvoista on kuitenkin se, että poliisihallitus on selvitellyt keväästä lähtien muitakin poliisikunnan käyttämiä etuuksia kuten ilmaismatkoja.

Kyse on uskottavuudesta. On erittäin tärkeää määritellä virkamiesten toiminnan käytäntöjä, mutta oleellista on myös se, miltä asiat näyttävät.
Virkamiehen toiminnan on kestettävä ankara eettinen tarkastelu. Ratkaisevaa on se, koetaanko viranomainen kaikissa oloissa luotettavaksi.

Rikosoikeuden professori Pekka Viljakainen tähdentää, että pelkkä epäily lahjuksen ottamisesta ja tasapuolisuuden vaarantumisesta riittää syytteeseen.

Poliiseille myönnettävä alennuskäytäntö voi osuuskaupan näkökulmasta olla viatonta, mutta hyvältä se ei näytä.

Poliisin ylimmän johdon pitää linjata tämä asia samoin kuin ilmaismatkustelun ja muiden etujen pelisäännöt selkeästi, jotta mielikuva suomalaisesta lahjomattomasta poliisista ei horju.

Poliisilaitoksen työntekijä mopoili kännissä

8.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisilaitos työnantajana ei auttanut 42-vuotiasta kotkalaismiestä pitämään korttiaan rattijuopumustuomiossa.

Väärin kilvin varustetulla mopolla reilun 1,5 promillen humalassa viime huhtikuussa ajellut kotkalaismies halusi korttinsa takaisin, koska katsoi poliisilaitokselle koituvan hankaluuksia, ellei hänellä ole ajolupaa.

Käräjätuomari katsoi, ettei tuomiota missään tapauksessa voida lieventää miehen työnantajan vuoksi. Tuomarin mielestä poliisilaitoksen palveluksessa olevan syyllistyminen rikokseen on jopa ankaroittavaa, koska hän edustaa ”laillista esivaltaa”, jonka arvostus rikoksista kärsii.

Kymenlaakson käräjäoikeus mätkäisi miehelle 1 725 euron sakon Tuomitun ajokiellon mies on tosin jo lähes kärsinyt, sillä kortti tulee takaisin syyskuun lopulla

KPO poisti poliisien alennukset

7.9.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Osuuskauppa KPO on poistanut poliiseilta Kokkolan Heinolankaaren ABC-aseman ravintolassa myönnetyt erityisalennukset. Poliisit ovat saaneet ravintolassa kymmenen prosentin niin sanotun rahtarialennuksen ruoka-annoksesta.

Toimitusjohtaja Arttu Laineen mukaan alennus poistettiin heti sen jälkeen kun Satakunnassa ja Keski-Suomessa alkoi keskustelu poliiseille annetuista eduista. Arttu Laineen mukaan KPO:n muissa ravintoloissa alennuksia ei ole annettu.

Osuuskaupan lisäksi poliisit ovat saaneet muutamien kymmenien senttin alennuksen ST1:n Picante-ravintolassa Kokkolassa.

Nesteen paikallisasemilla Kokkolan Rautatienkadulla ja Alikorpilahdessa alennuksia ei myönnetä.

Satakunnan ja Keski-Suomen osuuskauppojen alennukset poliisien ruoka-annoksista ovat olleet jopa 50 prosenttia.

http://yle.fi/alueet/keski-pohjanmaa/2011/09/kpo_poisti_poliisien_alennukset_2851892.html