Arkisto

Archive for huhtikuu 1990

Laulajan ylinopeus paljastettiin Krp alkaa taas tutkia tietovuotoa lehdistöön

7.4.1990 Kommentointi poissa käytöstä

Sisäministeriö pyytää keskusrikospoliisia selvittämään, miten tieto laulaja Tapani Kansan ylinopeudesta pääsi vuotamaan lehdistölle ennen jutun esitutkinnan päättymistä.

Tutkintaa on pyytänyt Kansan asianajaja Heikki Salo. Salon mukaan näyttää ilmeiseltä, että tiedon Kansan ylinopeudesta on antanut lehdistölle joku poliisimies, jolla ei ole ollut siihen laillista oikeutta.

Poliisiylitarkastaja Pertti Virolainen ei halua kommentoida Salon kirjeen sisältöä.

”Koska kirje on jo julkisuudessa, voin vahvistaa, että asianajaja Salolta on todellakin tullut tutkimuspyyntö, ja sisäministeriö antaa asian keskusrikospoliisin tutkittavaksi”, Virolainen kertoo.

Salo muistuttaa sisäministeriölle lähettämässään tutkimuspyynnössä, että Kansan ylinopeudesta olisi saanut antaa tietoja vain tutkintaa johtanut ylikomisario tai hänen esimiehensä.

”Tiettävästi kukaan heistä ei ollut kuitenkaan antanut Ilta-Sanomille mitään tietoja 12. tammikuuta 1990 tapahtunutta sensaatiouutisointia varten”, Salo arvioi.

Liikkuva poliisi sai 5. tammikuuta Tapani Kansan kiinni ylinopeudesta. Kansaa kuulusteltiin jutun takia Espoon nimismiespiirissä 10. tammikuuta, ja esitutkintapöytäkirja valmistui viisi päivää myöhemmin. Helmikuun alussa Kansa tuomittiin Espoon kihlakunnanoikeudessa sakkoihin mm. liikenteen vaarantamisesta.

Kolme päivää ennen esitutkintapöytäkirjan valmistumista Ilta-Sanomat kirjoitti jupakasta etusivullaan otsikolla ”Tapani Kansan kortti hyllylle”. Salon arvion mukaan jutun kirjoittanut toimittaja ei ole voinut saada tietojaan keneltäkään muulta kuin poliisilta.

Salo haluaa sisäministeriön selvittävän, onko asiassa rikottu esitutkintalakia ja siten syyllistytty myös virka-aseman väärinkäyttämiseen tai salassapitorikokseen.

Tutkimuspyyntönsä lopuksi Salo huomauttaa, ettei tutkimuspyyntöä ole tarkoitettu julkisuuteen.

”Mikäli tätä tutkimuspyyntöä tai sen perusteella tapahtuvaa tutkintaa tullaan käsittelemään lehdistössä, pyydän ministeriötä samalla selvittämään, onko silloin siltäkin osin syyllistytty edellä mainittuihin rangaistaviin tekoihin”, Salo kirjoittaa

Helsingin Sanomat – Kotimaa – 14.7.1990