Arkisto

Archive for joulukuu 2003

Rippikoululeirin huumeratsioille ei ollut perusteita

27.12.2003 Kommentointi poissa käytöstä

Apulaisoikeusasiamies: Rippikoululeirin huumeratsioille ei ollut perusteita

Kaikki lapset, ohjaajat ja tavarat tutkittiin koiran avulla

Turun poliisin huumeratsiat rippikoululeireille olivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Ilkka Raution mukaan perusteettomia. Rautio korostaa, että poliisin toiminnalle on aina oltava laissa nimenomainen toimivalta, eivätkä rikosten ennaltaehkäisyn nimissä tehdyt yleiset ratsiat ole hyväksyttäviä.

Raution tutkimassa tapauksessa poliisi oli tehnyt kesällä 2001 Turun seudulla eri rippikoululeireillä huumetarkastukset. Tullin huumekoirien avulla poliisi tutki sekä leiriläiset että ohjaajat sekä heidän majapaikkansa.

Asiasta kanteli yhden leirin ohjaaja. Hänen leiriltään ei löytynyt huumeita.

Poliisi puolusti ratsiaa vetoamalla poliisilain ensimmäiseen pykälään, jonka mukaan poliisin tehtävänä on muun muassa rikosten ennalta ehkäiseminen.

Rautio korostaa, että tämä poliisilain tehtävänmäärittely ei ole toimivaltasäännös eikä poliisilla ole sen perusteella oikeutta puuttua ihmisten lailla suojattuihin oikeuksiin.

”Se, että poliisilla on lainmukainen ja yhteiskunnallisesti toivottu motiivi menettelylleen, ei siis vielä sellaisenaan oikeuta poliisin toimenpidettä, vaan sille tulee löytyä toimivaltaperuste laista.”

”Poliisi ei siten voi sattumanvaraisesti esimerkiksi tarkastaa, mitä vastaantulevalla henkilöllä on hallussaan, vaikka tällaisten yllätystarkastusten ehkä voitaisiin katsoa edistävän yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä tai (huumausaine)rikosten ennalta ehkäisemistä”, Rautio teroittaa.

Hän muistuttaa, että viime kädessä on kyse oikeusvaltioperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee aina perustua lakiin.

Tarkastuksella on Raution mukaan puututtu henkilön yksityisyyteen ja kotirauhaan, vaikka se sinänsä on ollut varsin rajattu.

Se on tehty vain koirien avulla eli tavaroita tai ihmisiä ei ole muuten tutkittu.

”Minun mielestäni ei kuitenkaan ole ratkaisevaa eroa siinä, käytetäänkö henkilön tai tilojen tarkastuksessa koiraa vai esimerkiksi jotain teknistä laitetta, jolla myös ´käsin koskematta´ voidaan tarkastaa, onko henkilöllä hallussaan jotain kiellettyä.”

Rautio toteaa, että juuri tästä syystä esimerkiksi lentoasemien turvatarkastuksesta tai autoilijoiden puhallutuksista on aivan erikseen säädetty laissa.

Ratsiat oli tehty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän pyynnöstä. Raution mukaan seurakuntayhtymällä ei ollut mitään oikeutta antaa ratsiaan suostumusta leiriläisten ja leirillä olleiden seurakunnan työntekijöiden puolesta. Riittävää ei liioin ollut se, että lasten vanhemmille ilmoitettiin yleisluontoisesti tarkastuksen mahdollisuudesta.

”Erityisesti korostan, että myös lapsien perusoikeuksilla on lähtökohtaisesti sama suoja kuin täysi-ikäisilläkin – tässä tapauksessa on sitä paitsi kysymys sen ikäisistä lapsista, että oikeusjärjestyksessämme yleisesti annetaan paljonkin merkitystä sille, mikä heidän oma tahtonsa on”, Rautio painottaa ja jatkaa, etteivät lapset missään tapauksessa ole olleet minkään laitosvallan alaisia.

Helsingin Sanomat 27.12.2003

Poliisille sakkoja aiheettomista putkaan laitoista

21.12.2003 Kommentointi poissa käytöstä

Mikkeli. Mikkelin käräjäoikeus tuomitsi sakkorangaistukseen ylikonstaapelin, joka määräsi kaksi miestä putkaan riittämättömin perustein.

Tapaukset sattuivat Mikkelissä parin viikon sisällä toissa vuonna.

Oikeus muistutti, että perustuslain mukaan henkilön vapautta ei saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Poliisimies tuomittiin 30 päiväsakkoon, yhteensä 570 euroa.

 

STT

Helsingin Sanomat 21.12.2003

Poliisille syytteet pahoinpitelystä ja näpistyksestä

18.12.2003 Kommentointi poissa käytöstä

Kuhmon kihlakunnan poliisilaitoksella työskennellyt poliisi saa syytteen useista rikoksista kuun lopulla Kajaanin käräjäoikeudessa.

Hyllytettynä olevaa poliisia vastaan nostetaan syytteet näpistyksestä, näpistyksen yrityksestä, pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Pahoinpitelyn epäillään tapahtuneen virkatehtävien hoidon yhteydessä.

Helsingin Sanomat 18.12.2003