Arkisto

Posts Tagged ‘rikokset’

Karsea totuus rikoksista – Poliisi piilottelee tahallaan tätä tilastoa.

3.2.2014 Kommentointi poissa käytöstä

poliisi leijona
A-studion poliisilta saama tilasto antaa karun kuvan siitä, miten poliisi ratkoo niin sanottuja pimeitä juttuja.

Poliisi julkistaa säännöllisesti rikosten selvittämisestä tilastoja, jotka antavat liian aurinkoisen kuvan rikostutkinnan tasosta Suomessa. On olemassa myös tilasto, josta poliisi ei kerro oma-aloitteisesti julkisuudessa mitään. Luvut ovat karua luettavaa.

Niin sanottuja pimeitä juttuja, joissa tekijää ei valmiiksi tiedetä, oli viime vuonna hiukan alle 200 000 ja niistä selvisi alle viidesosa. Juttumäärä on laskenut 2000-luvun alkupuolelta, jolloin mentiin vielä reippaasti yli 200 000 rikoksen.

Tilastot osoittavat, että yli puolet raiskauksista jää selvittämättä, jos tekijä on epäselvä. Pahoinpitelyistä jää selvittämättä lähes kaksi kolmesta. Omaisuusrikoksista suuri osa on pimeitä, ja niistä lähes yhdeksän kymmenestä jää selvittämättä.

Suurista kaupungeista hurjin tilanne on Helsingissä, jossa kaikista pimeistä rikoksista selviää vain yksi kymmenestä. Omaisuusrikoksissa selvitysprosentti oli viime vuonna vain kahdeksan.

Poliisiylijohtaja kiistää piilottelun

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kiistää, että poliisi piilottelisi tahallaan pimeiden rikosten selvitystilastoja.

– On yleinen tapaa julkaista kokonaisselvitysprosentit, Paatero sanoo.

Poliisia on viime aikoina saneerattu, ja säästöjä pitäisi kertyä ainakin 25 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa liikkuva poliisi lakkautettiin ja poliisilaitosten määrä pudotettiin 24:stä 11:een.

Käytännössä massarikokset ovat tyypillisesti sellainen rikoslaji, jonka tutkintaan säästön ensimmäisenä osuvat.

Paatero on huolestunut massarikosten kuten varkauksien tämänhetkisestä tutkinnan tasosta.

– Varmasti meidän johtoryhmässä tullaan tätä vakavasti pohtimaan.

Pimeiden juttujen selvitystilastot kiinnostavat poliisia, ja Paateron mukaan ne antavat todellisen kuvan rikostutkinnan tasosta. A-studion yhteydenoton jälkeen Poliisihallituksessa mietitään myös tämän tilaston julkaisemista kaikkien nähtäville.

Viime vuonna poliisin tietoon 850 000 rikosta

Poliisin jo nykyään kertomista luvuista selviää, että viime vuonna poliisi sai tietoonsa kaikkiaan 850 000 rikosta. Se selvitti niistä lähes 80 prosenttia. Selvitysprosentti on pyörinyt 70:n paremmalla puolella koko 2000-luvun.

Omaisuusrikokset ovat kuitenkin hankalia. Niitä on paljon ja niistä selviää yleensä vain reilu kolmasosa.

Henkirikosten selvittäminen on edelleen Suomessa korkealla tasolla.

Myös pahoinpitelyistä selviää lähes kahdeksan kymmenestä, kun tekijä ei ole epäselvä.

http://yle.fi/uutiset/tata_tilastoa_poliisi_ei_halua_nayttaa__tuntematon_rosvo_jaa_vain_harvoin_kiinni/7062625

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kääntyi laskuun

29.5.2012 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kääntyi laskuun. Viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna määrä oli lähes kahdeksan prosenttia pienempi.

Kaiken kaikkiaan rikoksia poliisin tietoon tuli vuoden 2012 tammi-huhtikuun aikana 268 618 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että jokaisena tammi-huhtikuun päivänä poliisin tietoon tuli keskimäärin 2220 rikosta. Joka tunti poliisin tietoon tulee 92 rikosta.

Väkivaltarikollisuuden määrä on edelleen korkealla tasolla, vaikka se kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa onkin laskenut edellisen vuoden huippulukemista. Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon tammi-huhtikuussa yhteensä 11 605. Määrä laski runsaat 10 prosenttia.

Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli tammi-huhtikuussa kuusi prosenttia edellisvuoden tammi-huhtikuuta vähemmän. Automurtojen määrä väheni yli viidenneksen ja moottorikulkuneuvojen käyttövarkauksien määrä 15 prosenttia.

– Erityisen myönteistä on ulkomaalaisten tekemien murtojen ja törkeiden varkauksien vähentyminen. Ulkomaalaisten tekemien rikosten torjuntaan onkin panostettu muun muassa tekemällä tiivistä yhteistyötä Tullin, Rajavartiolaitoksen ja syyttäjien kanssa,  poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoo.

Lakimuutos lisäsi pahoinpitelyilmoituksia

Viime vuodelle leimallista oli poliisin tietoon tulleen väkivaltarikollisuuden ennennäkemättömän suuri kasvu. Kasvu selittyi lähes kokonaan vuoden alussa voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jonka johdosta perhe- ja lähisuhteessa tapahtuneet, alle 18-vuotiaaseen sekä työtehtäväänsä hoitavaan kohdistuneet lievät pahoinpitelyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi.

Muutos kasvatti poliisin tietoon tulleen väkivallan määrää yli 20 prosenttia vuonna 2011. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuuta edellisvuoteen verrattuna määrä on kymmenyksen pienempi.

Poliisi kykeni selvittämään tammi-huhtikuussa 2012 runsaat 85 prosenttia kaikista tietoon tulleista rikoksista. Edellisvuoteen verrattuna luvussa on parannusta noin kaksi prosenttiyksikköä.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista sekä pahoinpitelyrikoksista selvitettiin yli 90 prosenttia ja omaisuusrikoksista lähes puolet.

 

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/ulkomaalaisten-tekemien-murtojen-maara-vaheni/1199919

Rahat loppu

4.12.2011 Kommentointi poissa käytöstä

Poliisien työttömyys kaksinkertaistuu ensi vuonna. Tehtävistä on karsittava, sillä resurssit eivät riitä.

Suomen poliisin rahat ovat loppu.

Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan on enää kaksi mahdollisuutta: joko eduskunta antaa poliisille lisää rahaa tai poliisin tehtäviä vähennetään.

– Käytännössä poliisi rikkoo lakia joka päivä, koska resurssit eivät riitä vaadittuihin tehtäviin. Tilanne on kestämätön.

Paatero korostaa, että poliisi hoitaa parhaan kykynsä mukaan kiireelliset ja vakavat tehtävät. Muuhun ei välttämättä jää aina aikaa.

– Saan jatkuvasti viestejä eri tahoilta, esimerkiksi omaisuusrikoksia ja rattijuoppoja koskien, että poliisi ei tullut paikalle. Tilanne on nyt tämä, sille ei mahda mitään, Paatero valittelee.

Rahapulan vuoksi poliisien työttömyys pahenee entisestään ensi vuonna. Tällä hetkellä työttömiä poliiseja on noin 100, vuoden päästä heitä saattaa olla jo 400.

– Hallitusneuvotteluissa todettiin, että poliisien määrä pitäisi vakiinnuttaa vähintään nykytasoon. Se tarkoittaisi 20 miljoonaa euroa lisää rahaa ensi vuodelle. 100 henkilötyövuotta maksaa viisi miljoonaa euroa, Paatero selvittää.

Prosentit laskevat

Poliitikot ovat jo pohtineet, minkä asioiden poliisitoiminnassa sallitaan huonontuvan. Eduskunnan budjettiesityksessä todetaan, että rikosten selvitysprosentit saavat laskea ja rikosten tutkinta-aika kasvaa.

Jo tänä vuonna rikoksia on jäänyt enemmän selvittämättä kuin viime vuonna. Esimerkiksi omaisuusrikosten selvitysprosentti laski kaksi prosenttia viime vuodesta ja peräti viisi prosenttia vuodesta 2009. Paateron mielestä se on paljon.

– Oletettavasti selvitysprosentit laskevat entisestään.

Pakko karsia

Poliisiylijohtajan mukaan poliisin on jatkossakin selvittävä niin sanotuista ydintehtävistään, joita ovat kiireelliset hälytykset, järjestäytynyt rikollisuus, väkivaltarikollisuus, talousrikollisuus, liikennevalvonta ja lupahallinto, kuten passit ja ajokortit.

Vähemmän tärkeistä tehtävistä luopumisesta on ryhdyttävä keskustelemaan tosissaan.

– Tehtävien poistaminen poliisilta edellyttää lakimuutoksia, mutta kysymys on nostettava pöydälle. Samaan aikaan kun poliisilta vähennetään rahaa, pitää keskustella siitä, mistä karsitaan, Paatero sanoo.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011120414874282_uu.shtml