Etusivu > Epäily, Muu hölmöily, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET > 60 huumepoliisin kantelu hylättiin

60 huumepoliisin kantelu hylättiin

21.8.2014

poliisi auto KYLKI 2012

Julkisen sanan neuvoston on antanut vapauttavan päätöksen Helsingin Sanomissa julkaistulle huumepoliisi ”Pekan” haastattelulle.

HS haastatteli entistä huumepoliisia anonyymisti artikkelissa, joka julkaistiin 28. joulukuuta 2013. Haastateltava syyttää artikkelissa huumepoliisin työntekijöitä moraalittomista ja rikollisista menettelytavoista.

Artikkelista kantelivat 59 huumepoliisin työntekijää ja 1 entinen työntekijä, joiden mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo Helsingin Sanomien noudattaneen Journalistien ohjeita, kun se oli pyytänyt poliisilta kommentteja entisen työntekijän esittämiin väärinkäytösepäilyihin. Poliisi oli kieltäytynyt kommentoinnista salassapitovelvollisuuteen vedoten.

JSN toteaa, että entisen huumepoliisin paljastamilla seikoilla on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Haastattelu julkaistiin noin kuukausi sen jälkeen, kun huumepoliisin päällikkö oli vangittu epäiltynä vakavista rikoksista virkatehtävissään.

”Lehdistön tehtävä on paljastaa epäkohtia ja kertoa niistä kansalaisille. Tiedotusvälineiden tehtävä ei ole löytää oikeudellisesti päteviä todisteita, vaan kertoa myös epäilyistä, kun niille on riittävän painavat perusteet”, päätöksessä todetaan.

Neuvoston mielestä Helsingin Sanomat olisi voinut laajemmin kertoa, kuinka se oli haastattelunsa tehnyt ja varmistaa saatujen tietojen paikkansapitävyyden. Näistä puutteista huolimatta neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

https://poliisirikollisena.wordpress.com/2013/12/

http://www.hs.fi/kotimaa/a1408591019711?jako=59e25eb22b2048e99faff5abfe86094e

Mainokset
%d bloggers like this: