Etusivu > LAKI JA OIKEUS, MUUT POLIISI ASIAT > Poliisit tekevät sopimattomia ja kiellettyjä sivutöitä

Poliisit tekevät sopimattomia ja kiellettyjä sivutöitä

17.6.2013

Sisäisen tarkastuksen mukaan poliisin sivutoimikäytännöt ovat retuperällä

VANHA POLIISAA

Sisäisen tarkastuksen yksikkö kävi poliisien sivutyöt läpi. Tarkastus paljasti, että osa töistä sopii huonosti poliiseille eikä lupamenettelyä noudateta. Poliisihallitus puuttuu asiaan.

Osa poliiseista tekee virkatöidensä ohella sellaisia sivutöitä, joiden sopivuus lainvalvojalle on kyseenalainen.

Poliisit ovat hankkineet lisätuloja muun muassa ajamalla taksia, vaikka korkein hallinto-oikeus on pitänyt sitä sopimattomana sivutyönä poliisille.

Poliisihallituksen sisäisen tarkastuksen yksikkö kävi viime vuonna läpi ensimmäistä kertaa koko poliisihallinnon sivutoimiluvat ja -ilmoitukset sekä perehtyi poliisiyksiköiden sivutoimikäytäntöihin.

Tarkastuskertomuksen mukaan suurin ongelma on se, ettei poliisihallinnolla ole ohjeistusta henkilöstön sivutoimia varten. Tästä seuraa se, että käytännöt vaihtelevat eri poliisiyksiköissä.

Joissakin poliisilaitoksissa on myönnetty sivutoimilupia esimerkiksi oman yrityksen pyörittämiseen, mutta toisaalla vastaavat lupahakemukset on hylätty, koska yritystoiminta voi haitata poliisin virkatyötä.

”Tarkastus osoittaa, että sivutoimiasiat ovat rempallaan poliisissa. Uusi ohjeistus on ilman muuta annettava”, kertoo ylitarkastaja Kirsi Hack Poliisihallituksesta.

Yleisenä periaatteena voi pitää, etteivät sivutyöt saa syödä poliisien uskottavuutta lainvalvojina. Ne eivät myöskään voi olla sellaisia tehtäviä, joita poliisit valvovat tai tekevät itse virkatyössään.

”Sivutoimi ei saisi olla myöskään niin kuluttava, etteivät voimat riitä virkatehtävien hoitamiseen”, Hack sanoo.

Poliisihallinnossa oli tarkastushetkellä voimassa noin 870 sivutoimilupaa ja 190 sivutoimi-ilmoitusta. Luvut ovat epäluotettavia, sillä monissa poliisiyksiköissä lupien ja ilmoitusten tilastointi ei ollut ajan tasalla.

Osa poliisiyksiköistä käsitteli sivutoimiasiat ilmoitusmenettelynä vielä viime vuonna, vaikka poliisien sivutoimet muuttuivat luvanvaraisiksi jo vuonna 2005. Sisäisen tarkastuksen yksikkö arvelee, että kyse on ollut tietämättömyydestä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ja oikeusasiamies ovat kieltäneet poliiseilta toimimisen muun muassa ravintolan vahtimestareina, taksinkuljettajina, kuorma- ja linja-auton kuljettajina, oikeus- ja rikostoimittajina sekä perintäalan toimijoina.

Sisäisessä tarkastuksessa kävi ilmi, että KHO:n kielteisestä kannasta huolimatta yli kymmenellä poliisilla oli voimassa olevat sivutoimiluvat taksin, kuorma-auton tai linja-auton kuljettamiseen.

Tarkastuksessa paljastui muitakin poliisien tekemiä sivutöitä, joiden sopivuutta tulisi tarkastuskertomuksen mukaan arvioida Poliisihallituksessa.

Tällaisia sivutöitä olivat muun muassa palomies, yksityisen yrityksen sairaankuljettaja, autokoulun liikenneopettaja, kaupungin pysäköinninvalvoja, Liikenneturvan kouluttaja, hautaustoimiston ruumiinkuljettaja, RAY:n pelipöytien valvoja, turvallisuusluennoitsija ja baarimestari.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö piti ongelmallisena sitäkin, että sivutoimiasiat käsitellään yleensä poliisiyksiköiden hallinto-osastoilla eivätkä luvanhakijoiden lähiesimiehet saa tietää niistä.

Sivutoimiluvan voimassaoloa ja vaikutuksia virkatehtävien hoitamiseen ei myöskään seurata. Työntekijät voivat jatkaa vanhalla luvalla sivutyön tekemistä, vaikka virkatehtävät vaihtuisivat välillä.

Vanhimmat voimassa olevat sivutoimiluvat ja -ilmoitukset on käsitelty 1980-luvulla.

Ylitarkastaja Hack ei osaa kertoa, milloin Poliisihallitus antaa ohjeen poliisien sivutöistä.

”Poliisin tuleva hallinto- ja rakenneuudistus työllistää juuri nyt valtavasti. En uskalla luvata, että ohje valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä”, Hack sanoo.

 

Helsingin Sanomat 17.6.2013

Mainokset
  1. patrick lundsten
    5.7.2013 03:22

    HYVÄ!!!!! pysykööt poliiseina, osaa ne tähdä töppäyksiä sellaisinakin

  1. No trackbacks yet.
Kommentointi on suljettu.
%d bloggers like this: