Etusivu > Lain "rajoilla", LAKI JA OIKEUS, MUUT POLIISI ASIAT, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET > Sisäministeri haluaa syynätä poliisin sisäisen kurinpidon

Sisäministeri haluaa syynätä poliisin sisäisen kurinpidon

4.12.2012

päivi räsänen iso OMA

Sisäministeri Päivi Räsänen huolestui HS:n selvityksen tuloksista. ”Kuulostaa tosi ongelmalliselta.”

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) pitää huolestuttavina ja ongelmallisina HS:n selvityksen tuloksia poliisin sisäisistä kurinpitorangaistuksista.

Selvityksessä kävi ilmi, että puolisoaan pahoinpidelleet poliisit ovat yleensä voineet pitää virkansa, kun taas vähäinenkin omaisuusrikostuomio on tuonut lainvalvojalle helposti potkut.

”Kuulostaa tosi ongelmalliselta. En voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin, mutta tämä asia on ilman muuta selvitettävä sisäministeriössä”, ministeri Räsänen sanoo.

Hän pitää huolestuttavana, että puolisonsa pahoinpitelystä rangaistut poliisit ovat voineet jatkaa muiden ihmisten perheväkivaltatapausten käsittelyä.

”Nämä tiedot antavat aiheen selvittää, ovatko käytännöt tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Ministeriö voi tarpeen vaatiessa puuttua epäkohtiin antamalla ohjeistuksen”, Räsänen kertoo.

Sisäministerin mukaan vastuu kurinpitorangaistuksista kuuluu viime kädessä ministeriön alaisille virastoille ja poliisiyksiköille.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ei ole varsinaisesti yllättynyt selvityksen tuloksista.

”Tiedossa on ollut, että on erilaisia käytäntöjä. Mutta kyllä tahallisten rikosten lievä käsittely jonkinlainen yllätys on”, hän sanoo.

Paateron mukaan poliisien tekemien tahallisten rikosten tulisi johtaa vakavaan harkintaan siitä, voiko poliisi jatkaa virassaan. Hänestä esimerkiksi tahallinen pahoinpitely on ”ainakin yhtä vakava kuin omaisuusrikos”.

”Mutta jokainen poliisiyksikkö ratkaisee asiat itse niistä lähtökohdista, mitkä he katsovat oikeaksi. Poliisihallitus ei voi antaa määräyksiä siitä, mikä on seuraamus tietyistä rikoksista”, Paatero toteaa.

Hän huomauttaa myös virkamiesten oikeusturvan edellyttävän, että jos punnitaan kahta seuraamusta, asia pitää ratkaista virkamiehen eduksi.

Poliisihallituksessa on Paateron mukaan jo päätetty, että kurinpitorangaistusten yhdenmukaisuus käydään läpi vuoden 2014 alussa toteutuvan poliisihallinnon rakenneuudistuksen yhteydessä.

Hänen mukaansa poliisilaitosten linja nojaa pitkälti virkamieslautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisukäytäntöön. Virkamieslautakunta käsittelee kurinpitorangaistuksista tehdyt valitukset.

Paatero toivoo, että määräaikaista virasta erottamista käytettäisiin kurinpitokeinona nykyistä useammin. Sitä on voitu käyttää vuodesta 2006 lähtien seuraamuksena tapauksissa, joissa varoitus katsotaan liian lieväksi ja erottaminen liian ankaraksi.

Mainokset
%d bloggers like this: