Etusivu > Eduskunnan oikeusasiamies, LAKI JA OIKEUS > Poliisi otti kiinni epäillyn rikoksen uhrin häntä suojellakseen

Poliisi otti kiinni epäillyn rikoksen uhrin häntä suojellakseen

21.10.2012

 

Oikeusasiamies ei nähnyt perustetta omaisuuden suojaamiselle ottamalla potentiaalinen hyväksikäytön uhri säilöön.

Kantelijan kohdalla oli nyt ollut kyse oikeudettomasta vapaudenriistosta, joka on vastoin Suomen perustuslain 7 §:ää ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklaa. Henkilöltä voidaan riistää hänen henkilökohtainen vapautensa vain lain nojalla ja lain määräämässä järjestyksessä kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkemmin määritellyissä tilanteissa. Saman artiklan 5 kohdan mukaan jokaisella, jonka vapaus on riistetty artiklan määräysten vastaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen oikeus vahingonkorvaukseen. Edelleen ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaan jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.
Oikeusasiamies kehotti poliisilaitosta vakavasti harkitsemaan, kuinka se voisi hyvittää kantelijalle häneen kohdistetun oikeudettoman vapaudenriiston. Oikeusasiamies pyysi poliisilaitosta olemaan tässä tarkoituksessa sopivalla tavalla yhteydessä kantelijaan ja ilmoittamaan oikeusasiamiehelle toimenpiteistään 31.8.2012 mennessä.

Poliisilaitos ilmoitti pyytäneensä menettelyä kantelijalta anteeksi ja maksaneensa tälle 200 euron hyvityksen. Asia ei antanut aihetta oikeusasiamiehen jatkotoimenpiteisiin.

 

Oikeusasiamies esittää laittoman vapaudenriiston hyvittämistä (seloste)

 

Mainokset
%d bloggers like this: