Etusivu > MUUT POLIISI ASIAT > Hallinto-oikeus:Tiedot perheen rekisteritiedoissa käyneistä poliiseista olisi pitänyt antaa

Hallinto-oikeus:Tiedot perheen rekisteritiedoissa käyneistä poliiseista olisi pitänyt antaa

16.10.2012

Pohjois-Savon poliisilaitos ei aio tyytyä Kuopion hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa se velvoittaa poliisi luovuttamaan lokitiedot asiakkaalle.

– Haemme tästä lokitietoasiasta korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöstä, kertoo apulaispoliisipäällikkö Jorma Rannio.

Hallinto-oikeuden mukaan Pohjois-Savon poliisilaitos on tulkinnut virheellisesti viranomaisten toiminnasta annettua lakia.

Kuopiolaispariskunta oli pyytänyt keväällä 2011 poliisilaitokselta lokitietoja useiden vuosien ajalta kaikista niistä henkilöistä, jotka olivat katsoneet heidän ja heidän alaikäisten lastensa rekisteritietoja poliisin tietojärjestelmistä.

Poliisi kieltäytyi luovuttamasta tietoja vedoten siihen, että lokitiedot eivät ole asiakirjoja, jotka tulisi luovuttaa asianomaisille.

Pariskunta lapsineen valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka 11. lokakuuta antamassaan päätöksessä velvoittaa poliisin luovuttamaan perheelle lokitiedot.

Tietojen luovuttamisen sijaan poliisi ilmoitti pyytäjälle toukokuussa 2011 käynnistävänsä sisäisenä laillisuusvalvontana selvityksen, millä perusteilla poliisin henkilökuntaan kuuluvat olivat kysyneet valittajien tietoja poliisiasiaintietojärjestelmästä.

Selvityspyyntö lähetettiin kaikille, jotka olivat kysyneet kyseisistä henkilöistä tietoja. Poliisin mukaan selvitys ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Valittajat olivat epäilleet kahden poliisin syyllistyneen henkilörekisteririkokseen.

– Heidän osaltaan tutkinta on vielä kesken, kertoo Rannio.

Hallinto-oikeus kumosi marraskuussa 2011 poliisin päätöksen olla antamatta lokitietoja ja palautti asian poliisille uudelleen käsiteltäväksi.

Poliisi kuitenkin päätti luovuttaa perheelle vain suorittamaansa sisäiseen selvitykseen liittyvät lokikirjat. Tietoja muista rekisterissä käyneistä ei annettu.

Perhe haki tähän päätökseen muutosta maaliskuussa hallinto-oikeudelta. He vaativat jälleen itseään koskevaa lokitietorekisteriä kokonaisuudessaan.

Tietojen antamatta jättämistä poliisi perusteli tärkeän yleisen edun suojaamisella. Se voisi vaarantaa meneillään olevia poliisiin tehtäviä rikosten ehkäisemiseksi ja syytteeseen saattamiseksi.

Lisäperustelu oli, että lokitietojen hankkiminen on aikaa vievää ja kallista. Pelkona on, että kansalaiset saattaisivat ryhtyä pyytämään poliisilta lokitietoja haitantekomielessä.

Hallinto-oikeus toteaa perusteluissaan, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä eli siis myös lokitiedoista. Poliisin esittämät perustelut eivät ole peruste evätä pyyntöä.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/tiedot-perheen-rekisteritiedoissa-kayneista-poliiseista-olisi-pitanyt-antaa/1260746

Mainokset
  1. Micci Mauste
    16.12.2013 18:18

    Kuitenkaan KHO ei ole prejudikaatti, ainoastaan KKO on

  1. No trackbacks yet.
Kommentointi on suljettu.
%d bloggers like this: