Etusivu > Epäily, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET, Syyte > Supon toimet syyteharkintaan – rikkoiko suojelupoliisi lakia?

Supon toimet syyteharkintaan – rikkoiko suojelupoliisi lakia?

29.5.2012

Suojelupoliisin toimia koskeva rikostutkinta siirtyy syyteharkintaan. Juuri päättyneessä esitutkinnassa pyrittiin selvittämään, rikkoiko Supo yt-lakia poistaessaan ylitarkastajaltaan mm. kulkuoikeudet työpaikalleen häntä kuulematta vuonna 2010.

Esitutkintaa johtanut syyttäjä Tapio Mäkinen on päättänyt siirtää tapauksen eteenpäin syyttäjälle. Jutun syyttäjäksi on määrätty johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki PoukkaHelsingin syyttäjänvirastosta.

Tapio Mäkinen vahvistaa Suomen Kuvalehdelle, että tapausta koskeva aineisto on saatu kokoon.

”Teknisesti ottaen pöytäkirja ei ole täysin valmis, mutta olen tehnyt päätöksen lähettää sen syyttäjälle syyteharkintaa varten”, Mäkinen sanoo.

Seuraavassa vaiheessa päätöksistä ja mahdollisesta syytteen nostamisesta vastaa Heikki Poukka, joka arvioi, riittääkö jutussa näyttö. Syytä epäillä -kynnys on kuitenkin ylittynyt.

Jutussa on tutkittu sitä, rikkoiko suojelupoliisi yt-lakia, kun se poisti ylitarkastajalta Matti Mikkolalta kulkuoikeudet työpaikalleen ja käyttöoikeudet poliisin tietojärjestelmiin häntä kuulematta.

Toimenpiteet perustuivat Suomen Kuvalehden juttuun (SK 47/2010), jossa Supossa yli 40 vuotta työskennellyt Mikkola kertoi joutuneensa järjestelmällisen syrjinnän ja kiusaamisen kohteeksi 16 vuoden ajan.

Mikkola teki asiasta valtakunnansyyttäjänvirastoon tutkintapyynnön, jossa hän pyysi selvittämään olivatko kyseessä lainvastaiset ja ylimitoitetut rankaisutoimet. Mikkolaa ei ole missään vaiheessa epäilty rikoksesta.

Syyttäjän arvioitavaksi tulee nyt se, oliko Supolla oikeus rajoittaa Mikkolan oikeuksia häntä kuulematta ainoastaan sillä perusteella, että Mikkola antoi lehtihaastattelun kysymättä siihen lupaa. Heikki Poukan pohdittavaksi tulee, antaako yt-laki työnantajalle tällaisia oikeuksia.

Noin kuukausi SK:n jutun ilmestymisen jälkeen Mikkolalle ilmoitettiin tekstiviestillä hänen kulku- ja käyttöoikeuksiensa poistamisesta. Kirjallisen ilmoituksen tästä toimenpidemääräyksestä hän sai Supolta lähes kaksi viikkoa myöhemmin.

Suojelupoliisi ei halua kommentoida keskeneräistä asiaa.

Selinin jutussa ei esitutkintaa

Huhtikuun alussa Tapio Mäkinen päätti olla käynnistämättä esitutkintaa suojelupoliisin osastopäällikön Paavo Selinin tapauksessa. Myös Seliniltä vietiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen, suljettiin työsähköposti sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään. Selin teki vuonna 2010 kantelun sisäasiainministeriöön poliisiylijohtajaMikko Paateron ja Supon menettelystä häntä koskevassa asiassa.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Nelosen uutiset julkaisi syyskuussa 2010 nauhan, jossa Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala vuonna 2005 haukkui puhelimessa Paavo Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Supossa epäiltiin, että Selin oli vuotanut nauhoituksen julkisuuteen.

Selin epäili kantelussaan, että kyseessä on mahdollinen yhteistoimintalain rikkominen. Selinin mukaan häntä ei kuultu missään vaiheessa häneen kohdistettujen poikkeuksellisten toimenpiteiden ja menettelyiden osalta.

Sisäministeriö halusi valtakunnansyyttäjänviraston selvittävän, kohteliko suojelupoliisi Seliniä lainmukaisesti.

Juttua tutkinut Tapio Mäkinen tulkitsi ratkaisussaan, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Hänen mukaansa Supolla oli perustelut rajoittamistoimilleen. Tässä kohtaa tapaus poikkeaa Matti Mikkolan asiasta. Toimenpiteet myös kumottiin Selinin palattua työpaikalleen tapahtumien aiheuttaman sairausloman jälkeen.

Suojelupoliisin mukaan Seliniin ei saatu keskusteluyhteyttä nauhoitusten tultua julkisuuteen. Näin Supo ei voinut sulkea pois mahdollisuutta, että Selin olisi joutunut jonkinlaisen kiristyksen tai äärimmillään jopa värväysoperaation kohteeksi.

Syyttäjä Tapio Mäkinen totesi, että Supon toimia olikin arvioitava senhetkisten tietojen valossa. Kyseessä oli poikkeustilanne. Mäkinen viittasi lakiin, jonka mukaan virasto voi tehdä päätöksiä ilman yt-menettelyä, jos muun muassa valtiollisen turvallisuuden tai maanpuolustuksen ylläpito sitä edellyttää. Viraston johdolla oli perusteltu aihe pelätä sen toiminnan vaarantuvan, Mäkinen lausui.

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/supon-toimet-syyteharkintaan-rikkoiko-suojelupoliisi-lakia

Mainokset
%d bloggers like this: