Varovaisuutta tiedottamiseen

14.5.2012

Apulaisoikeusasiamies: viranomaiset, varovaisuutta tiedottamiseen


Apulaisoikeusasiamies korostaa varovaisuutta erityisesti silloin, kun on kysymys viranomaisen tietona salassa pidettävästä tiedosta, joita viranomainen ei paljastaisi julkisuudessa. Viranomainen voi välillisesti vahvistaa tiedotusvälineissä esiintynyttä tietoa, vaikka vain toistaisi sen.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on kahdessa päätöksessään puuttunut viranomaisten tiedottamisessa noudatettavaan varovaisuuteen ja hienotunteisuuteen tietyissä tilanteissa. Pajuoja otti omana aloitteenaan tutkittavaksi tapauksen, jossa poliisikomisario oli keskustellut puhelimitse lehden toimittajan kanssa vangin etsinnöistä ja viitannut tiedotusvälineistä saamaansa tietoon vangin terveydentilasta.

Tapauksessa antoi aihetta arvostelulle myös sairaan henkilön elinajan julkinen arvioiminen, mikä Pajuojan mielestä on omiaan lisäämään hänen ja hänen läheistensä kärsimystä. Pajuoja selvitti tapausta omana aloitteenaan lehtitietojen perusteella.

Toisessa tapauksessa oikeusasiamiehelle oli kanneltu siitä, että poliisin toimintaa kuvaavassa tv-ohjelmassa poliisi oli kommentoinut kameralle vainajan todennäköisesti kuolleen alkoholiin.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että poliisin toiminnassa noudatettava vähimmän haitan periaate ja kielto aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa tiedottamisessaan velvoittavat varovaisuuteen kuolinsyyn arvioinnissa.

Myös hienotunteisuus ja perustuslain mukainen ihmisarvoisen kohtelun vaatimus ulottavat vaikutuksensa pidemmälle kuin vain elossa oleviin henkilöihin. Viranomaisen tulee Pajuojan mukaan pidättäytyä julkisista arvioista, jotka saattavat loukata vainajan muistoa tai läheisiä.

Turun Sanomat

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/345991/Apulaisoikeusasiamies+viranomaiset+varovaisuutta+tiedottamiseen

Mainokset
%d bloggers like this: