Etusivu > Oikeus- ja Apulaisoikeuskansleri > Komisarion määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Komisarion määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

16.4.2012

Poliisi – Nimitysmuistio – Perusteleminen

Poliisilaitos oli nimittänyt järjestyspoliisin kenttätoiminnan komisarion määräaikaiseen kuuden kuukauden mittaiseen virkasuhteeseen rajavartiolaitoksen palveluksessa aluepäällikkönä toimineen majurin. Asiaa koskevassa nimitysmuistiossa tuotiin muun ohella esille, että kahdelta muulta hakijalta oli puuttunut täysin esimies- ja johtamiskokemus, mikä kantelijan mukaan ei pitänyt paikkansa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että nimitysmuistiossa olisi ollut perusteltua tuoda selkeästi esille minkälaista johtamis- ja esimieskokemusta kaikilla kolmella hakijalla oli, ja minkä vuoksi jokin tällainen kokemus oli nimittäjän mielestä mahdollisesti merkityksetöntä tai vähemmän merkityksellistä. Koska virkasuhteeseen nimitetyn kokemusta viranomaisyhteistyöstä myös painotettiin nimitysmuistiossa, olisi ollut perusteltua käsitellä muistiossa asiaa muidenkin hakijoiden osalta. Koska virkasuhteeseen nimitettiin tapauksessa muu kuin poliisitoimen alalla toiminut hakija, olisi nimitysmuistiosta lisäksi selvästi tullut ilmetä, miten hakija oli toiminnassaan osoittanut saavuttaneensa komisarion virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksen mukaisen perehtyneisyyden sen tehtäväalueeseen.

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon hakijoiden ansioiden selostamisesta ja vertailusta sekä niihin ja kelpoisuusarviointiin liittyen nimityspäätöksen perustelemisesta esittämänsä seikat.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 20 kohta
Hallintolain 45 §:n 1 mom.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2012/20121812

Mainokset
%d bloggers like this: