Etusivu > Eduskunnan oikeusasiamies, MUUT POLIISI ASIAT > Ongelma: Poliisin esteellisyydestä ei ole yleistä säännöstä

Ongelma: Poliisin esteellisyydestä ei ole yleistä säännöstä

2.1.2012


Eduskunnan apulaisoikeusasia miehen Jussi Pajuojan mielestä on ongelmallista, ettei Suomessa ole poliisin esteellisyyttä koskevaa yleistä säännöstä.

Sisäministeriö selvittää poliisin esteellisyyssäännökset pirkanmaalaisen
rikoskomisarion jääviystapauksen seurauksena.

Apulaisoikeusasiamies pyytää sisäministeriötä maaliskuun loppuun mennessä ilmoittamaan, ryhtyykö se asiassa toimiin.

Sisäministeri Päivi Räsäsen(kd) mukaan asiaa harkitaan huolellisesti ministeriön lainsäädäntöyksikössä alkuvuoden aikana. Hän ei ota tässä vaiheessa kantaa säännöksen tarpeeseen.

Räsäsen mielestä on tärkeätä, miltä poliisin tutkintajärjestelyt näyttävät ulkopuolisen silmin, vaikka esitutkinnassa ei Pirkanmaan tapauksessa sinänsä tullutkaan ilmi puutteita.

— Poliisin pitää myös ulospäin vahvistaa luottamusta virkatoimien puolueettomuuteen. Se on poliisin toiminnan onnistumisen yksi kulmakivi,
Räsänen korostaa.

Apulaisoikeusasiamies antoi Pirkanmaan poliisilaitoksen huumetutkinnasta vastaavalle rikoskomisariolle moitteet siitä, että tämä oli osallistunut hyvän
ystävänsä huumerikosepäilyjen selvittämiseen ja keskustellut asian esitutkinnasta tutkinnanjohtajan kanssa.

Esitutkinnasta Laissa

Nuhteiden keskeisenä perusteena oli esitutkintaa koskeva laki.
Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen silloin,
jos luottamus hänen puolueettomuuteensa erityisestä syystä vaarantuu.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan säännös ulottaa vaikutuksensa myös aikaan ennen
esitutkinnan muodollista aloittamista. Esteellinen poliisi ei siten saa tehdä päätöstä siitä, että esitutkintaa ei aloiteta.

Tulkintaa tukee apulaisoikeusasiamiehen mielestä poliisilaki,
jossa edellytetään puolueettomuutta kaikessa poliisitoiminnassa.

Lain mukaan poliisi ei saa myöskään käyttäytymisellään vaarantaa luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen.

Vuoden 2014 alussa esteellisyys esitutkinnassa ulotetaan koskemaan myös muita poliiseja kuin tutkinnanjohtajaa ja

tutkijaa. Silloin voimaan tulevaesitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain
kokonaisuudistus ei tuo tilanteeseen muuta muutosta.

— Sitä lakia valmisteltaessa lähdettiin siitä, että esteellisyys ratkaistaan tutkintatoimintaa lukuun ottamatta nykyisen hallintolain perusteella, sisäasianministeri Päivi Räsänen sanoo.

Muutenkin takaraivossa Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan esteellisyyttä koskevasta yleissäännöksestä ei olisi poliisille ainakaan haittaa.

— Mutta kyllä jääviys asioiden pitäisi muutenkin olla poliisien takaraivossa, Paatero sanoo.

Tausta:

Poliisilla on myös eettiset säännöt

Uusi poliisi vannoo poliisin eettisen valan. Poliisin toimitilojen seinällä on Hyvän poliisitoiminnanjulistus.

Säännöt ovat melko yleisluonteisia. Noudattamista valvoo poliisin esimies. Ammattietikkaa käsitellään myös poliisin yli johdon julkaisussa:

Puheenvuoroja poliisin ammattietiikasta.

Lähde: Aamulehti 2.1.2012

Mainokset
%d bloggers like this: