Etusivu > Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Kotietsintä, LAKI JA OIKEUS, POLIISIN PAKKOKEINOT > Kotietsintää koskeva laki ihmisoikeussopimuksen vastainen

Kotietsintää koskeva laki ihmisoikeussopimuksen vastainen

15.2.2011

Suomen kotietsintöjä koskeva lainsäädäntö on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Ongelma on se, että poliisi päättää kotietsinnöistä itsenäisesti, eikä etsinnän laillisuutta voi edes jälkikäteen viedä tuomioistuimen tutkittavaksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi tänään Suomelle kaksi langettavaa päätöstä yksityiselämän loukkaamisesta.

EIT painotti, että kotietsintä ja siihen liittyvä takavarikko puuttuvat vakavasti yksityiselämän suojaan. Sen vuoksi näiden toimien on perustuttava erityisen täsmälliseen lakiin, ja laissa on myös oltava keinot puuttua viranomaisten ylilyönteihin.

EIT ei päätöksen mukaan välttämättä vaadi, että kotietsinnästä päättäisi yksinomaan tuomioistuin. EIT kuitenkin painotti, ettei Suomen laissa ole tehokasta keinoa tutkia etsinnän lainmukaisuutta edes jälkikäteen.

– Valittajan oikeutta kotielämänsä kunnioitukseen on siten loukattu sillä, ettei etsintään vaadittu etukäteen tuomioistuimen lupaa, eikä laissa ollut tehokasta mahdollisuutta jälkikäteen saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi sen enempää kotietsintäpäätöstä kuin etsinnän toteuttamistapaa, EIT painotti molemmissa päätöksissään.

Toisessa EIT:n tutkimassa tapauksessa rajavartiolaitos oli tehnyt kotietsinnän laittoman maahantulon järjestämistä koskeneen tutkinnan yhteydessä. Toisessa tapauksessa poliisi teki kotietsinnän asianajajan toimistoon. Asianajajaa itseään ei epäilty mistään rikoksesta.

Asianajajakunta on jo pitkään varoittanut, että Suomen lainsäädäntö on EIT:n ratkaisukäytännön vastainen. Tästä huolimatta hallitus ei esittänyt olennaisia muutoksia pakkokeinolakiin, kun poliisin toimivaltuuksia koskevat tuhatsivuinen

Nelosen Uutiset 15.2.2011

Mainokset
%d bloggers like this: