Etusivu > MUUT POLIISI ASIAT, POLIISIN PAKKOKEINOT > Poliisin uudet salaiset pakkokeinot

Poliisin uudet salaiset pakkokeinot

28.10.2010

Tulevan pakkokeinolain myötä poliisi saa käyttöönsä melkoisen joukon salaisia pakkokeinoja. Osa niistä on käytössä jo nyt, mutta jatkossa näitä tuttujakin pakkokeinoja säädellään tarkemmin. Verkkouutiset julkaisee nyt listan salaisista pakkokeinoista selityksineen.

Telekuuntelu – teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen vastaanotettavan tai siitä lähetetyn viestin kuuntelu, tallentaminen ja muu käsittely viestin sisällön ja siihen liittyvien tunnistamistietojen selvittämiseksi.

Tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta – jos on todennäköistä, että viestiä ja siihen liittyviä tunnistamistietoja ei ole enää saatavissa telekuuntelulla, esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa takavarikoida tai jäljentää ne teleyrityksen hallusta.

Televalvonta – viestin tunnistamistietojen hankkiminen sekä teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitiedon hankkiminen tai sen käytön tilapäinen estäminen.

Tukiasematietojen hankkiminen – tiedon hankkiminen tietyn tukiaseman kautta telejärjestelmään kirjautuneista tai kirjautuvista telepäätelaitteista ja teleosoitteista. Nykylaissa tätä kutsutaan matkaviestimien sijaintitiedon hankkimiseksi.

Suunnitelmallinen tarkkailu – rikoksesta epäiltyyn kohdistuva muu kuin lyhytaikainen havaintojen tekeminen tiedonhankintatarkoituksessa.

Peitelty tiedonhankinta – tiettyyn henkilöön kohdistuva lyhytkestoisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva tiedonhankinta, jossa poliisimiehen tehtävän salaamiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja.

Tekninen kuuntelu – rikoksesta epäillyn sellaisen keskustelun tai viestin, joka ei ole ulkopuolisten tietoon tarkoitettu ja johon keskusteluun kuuntelija ei osallistu, kuuntelu, tallentaminen ja käsittely viestin sisällön tai sen osapuolten tai epäillyn toiminnan selvittämiseksi.

Asuntokuuntelu – Teknisen kuuntelun kohdistaminen vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan, jossa rikoksesta epäilty todennäköisesti oleskelee.

Tekninen katselu – rikoksesta epäillyn, tilan tai paikan tarkkailu tai tallentaminen salaa kameralla tai muulla sellaisella paikkaan sijoitetulla teknisellä laitteella, menetelmällä tai ohjelmistolla.

Tekninen seuranta – esineen, aineen tai omaisuuden liikkumisen seuranta siihen erikseen sijoitettavalla tai siinä jo olevalla radiolähettimellä tai muulla teknisellä laitteella, menetelmällä tai ohjelmistolla. Henkilön tekninen seuranta on kyseessä, jos tarkoituksena on seurata rikoksesta epäillyn liikkumista.

Tekninen laitetarkkailu – tietokoneen tai muun vastaavan teknisen laitteen tai sen ohjelmiston muu kuin yksinomaan aistinvarainen tarkkailu, tallentaminen tai muu käsittely rikoksen selvittämiselle merkityksellisen seikan tutkimiseksi.

Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen – esitutkintaviranomainen saa hankkia yksilöintitiedot teknisen laitteen avulla.

Laitteen, menetelmän tai ohjelmiston asentaminen ja poisottaminen – oikeus sijoittaa tekniseen tarkkailuun käytettävä laite, menetelmä tai ohjelmisto esimerkiksi tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän suojaus voidaan tällöin purkaa tai ohittaa.

Peitetoiminta – tiettyyn henkilöön tai tämän toimintaan kohdistuva suunnitelmallinen tiedonhankinta käyttämällä soluttautumista, jossa tiedonhankinnan edellyttämän luottamuksen hankkimiseksi tai tiedonhankinnan paljastumisen estämiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja tai rekisterimerkintöjä tai valmistetaan tai käytetään vääriä asiakirjoja.

Valeosto – poliisin tekemä esineen, aineen, omaisuuden tai palvelun ostotarjous tai osto, jonka tavoitteena on saada poliisin haltuun tai löytää todiste rikosasiassa, rikoksella saatu hyöty tai esine, aine tai omaisuus, joka on rikoksella joltakulta viety tai jonka tuomioistuin voi julistaa menetetyksi tai jonka avulla voidaan muuten saada selvitystä rikosasiassa.

Tietolähdetoiminta – muu kuin satunnainen luottamuksellinen, rikoksen selvittämiselle merkityksellisten tietojen vastaanottaminen poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen ulkopuoliselta henkilöltä.

Tietolähteen ohjattu käyttö – Poliisin taholta tullut pyyntö, jonka perusteella tähän tarkoitukseen hyväksytty, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva rekisteröity ja tiedonhankintaan suostunut tietolähde hankkii tietoja.

Valvottu läpilasku – esitutkintaviranomainen ei puutu esineen, aineen tai omaisuuden kuljetukseen tai muuhun toimitukseen tai siirtää puuttumista siihen, jos tämä on tarpeen tekeillä olevaan rikokseen osallisten henkilöiden tunnistamiseksi tai tekeillä olevaa rikosta vakavamman rikoksen tai laajemman rikoskokonaisuuden selvittämiseksi.

 

Verkkouutiset 28.10.2010

Mainokset
%d bloggers like this: