Etusivu > Epäily, MUUT POLIISI ASIAT, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET > Komisario päätti aseesta alkoholia nauttineena

Komisario päätti aseesta alkoholia nauttineena

27.11.2009

Kauhajoen uhrien omaisten haastehakemuksen mukaan komisario kumosi päätöksen koulusurmaajan aseen poisottamisesta alkoholia nauttineena.

Yksitoista ihmistä sai surmansa syyskuussa 2008 tapahtuneessa kouluammuskelussa Kauhajoella. (JOHN PALMéN)

Syytteen saanut komisario kumosi päätöksen aseen poisottamisesta ollessaan lauantai-iltana poliisin hääjuhlassa alkoholia nauttineena.

Väite on peräisin uhrien omaisten Kauhajoen käräjäoikeudelle torstaina jättämästä haastehakemuksesta.

-Asia on silkkaa faktaa, joka on koottu asiakirjoista, ja jonka poliisi on itsekin myöntänyt, omaisten asianajaja Esa Puranen sanoo.

Puranen korostaa, että omaiset ovat vedonneet häätilaisuuden alkoholinkäytön osalta ainoastaan siihen, mitä asianomainen komisario on itse poliisitutkinnassa kertonut.

Poliisi sai tietää häissä myös koulun eteen tuodusta kynttilästä.

Seinäjoen apulaispoliisipäällikkö oli päättänyt Saaren aseen väliaikaisesta haltuunotosta. Saarta ei tavoitettu kyseisenä päivänä ja ase oli määrä ottaa pois sunnuntaina 21. syyskuuta, kun Saaren oli pitänyt palata Kauhajoelle. Syytteessä oleva komisario katkaisi menettelyn päätöksellään 20. syyskuuta.

– Hän teki päätöksen häähumussa ja tärkeää asiassa on nimenomaan tämä vapaa-ajalla ollut toimivalta. Tietenkin alaiset uskovat esimiestä vaikka häissäkin. Jos hän olisi tehnyt päätöksen ollessaan esimiesvuorossa työpaikallaan, tässä ei olisi epäselvää. Mutta nyt määräys on annettu häissä, joissa on nautittu alkoholia, Puranen kertoo.

Komisario nautti alkoholia

Omaisten mukaan komisariolle oli juhlassa kerrottu kouluammuskelun vaarasta.

Haastehakemuksen mukaan komisario kielsi Saaren aseen väliaikaisen haltuunoton 20. syyskuuta 2008 ollessaan häätilaisuudessa vapaa-ajallaan, ilman toimivaltaa ja omankin ilmoituksensa mukaan alkoholia nauttineena.

Asia on ollut asianomaisten ja johtavan kihlakunnansyyttäjän Jouko Nurmisen tiedossa siitä asti, kun esitutkinta valmistui. Syyttäjä ei ole kuitenkaan asiaan puuttunut.

– Syyttäjä on lakaissut koko asian maton alle, eikä hän nojaa tähän lainkaan.

– Olen kuvaillut tapahtumasarjaa patongiksi, josta syyttäjä on leikannut vain loppupäästä palasen ja kertoo koko asian olevan siinä. Me esittelemme koko patongin ja nojaamme koko sen substanssiin, Puranen kuvailee.

Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Komisariota syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla.

Omaiset vaativat rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kymmenestä törkeästä kuolemantuottamuksesta.

– Komisarion törkeän huolimaton menettely on ajallisesti käynnistänyt joukkomurhan, koska mielenterveysongelmaiselle Saarelle on annettu yllyke koulumurhan toteuttamiselle, omaiset toteavat omassa syytteessä.

Komisario kiistää syytteet.

Matti Saari surmasi kymmenen ihmistä ja itsensä Kauhajoella 23. syyskuuta 2008.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009112710671404_uu.shtml

Kauhajoen omaiset: Komisario kumosi päätöksen Saaren aseen poisottamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena

Kauhajoen koulumurhan omaisten mukaan ensi viikolla syytteen saava komisario kumosi päätöksen koulumurhaaja Matti Saarenaseen poisottamisesta hääjuhlassa alkoholin vaikutuksen alaisena.

Tieto käy ilmi omaisten Kauhajoen käräjäoikeudelle torstaina jättämästä haastehakemuksesta. Omaisten mukaan komisariolle oli tilaisuudessa kerrottu kouluammuskelun vaarasta.

Omaisten mukaan poliisi oli pitänyt Saarta mahdollisena kouluampujana ja Seinäjoen apulaispoliisipäällikkö oli päivää ennen hääjuhlaa päättänyt Saaren aseen väliaikaisesta haltuunotosta. Poliisit eivät olleet tavoittaneet Saarta 19.9.2008 ja ase oli määrä ottaa pois sunnuntaina 21.9., kun Saaren oli pitänyt palata Kauhajoelle. Tämän menettelyn komisario päätöksellään katkaisi 20.9.

Syyttäjä syyttää komisariota tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ensi viikolla alkavassa oikeudenkäynnissä. Omaiset vaativat sen sijaan rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kymmenestä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Komisario kiistää syytteet.

Käräjäoikeus päätti omaisten vaatimuksesta torstaina, että oikeudenkäynnissä voidaan käydä läpi Matti Saaren terveystietoja, vaikka syyttäjä vastusti sitä. Tältä osin käsittely tulee olemaan salainen.

Saari ampui kymmenen ihmistä Kauhajoen ammattioppilaitoksessa 23. syyskuuta 2008. Saari surmasi myös itsensä.

Omaiset: ”Lukuisia virheitä”

Omaisten syytekirjelmän mukaan aseluvan myöntänyt ja aseen Saarelle jättänyt komisario syyllistyi virkatoimissaan lukuisiin virheisiin. Nämä tiedot ovat omaisten syytekirjelmästä:

– Komisario myönsi Saarelle 7.8.2008 ampuma-aseen hankkimisluvan, mutta ei hankkinut tuolloin tai myöhemminkään lain edellyttämää selvitystä Saaren terveydentilasta tai käytöshistoriasta. Komisario myönsi Saarelle aseen hallussapitoluvan, vaikka tämä oli hakenut vain hankintalupaa.

– Komisario oli 16.–18.9. saanut omaisten mukaan jotain kautta tietää, että Saarella on uhkaava teksti YouTube –videokanavalla, johon komisario on saanut suoran linkin Saaren käyttäjäprofiiliin. Komisario ei ollut selvittänyt asiaa millään tavalla, vaikka tekstissä on suoraan viitattu koulujoukkomurhalle tyypilliseen lopputulokseen, äitien itkemiseen ja lasten ruumiiden polttamiseen henkilökohtaisen sodan raunioissa.

– Omaisten mukaan komisario kielsi 20.9.2008 häätilaisuudessa vapaa-ajallaan ilman toimivaltaa ja omankin ilmoituksensa mukaan alkoholia nauttineena Saaren aseen väliaikaisen haltuunoton. Omaisten mukaan komisario kielsi alaisiaan toteuttamasta Seinäjoen apulaispoliisipäällikön edellisenä päivänä antamaa määräystä aseen poisottamisesta ja määräsi jo aloitetun ja jatkotoimiltaan valmiiksi suunnitellun poliisioperaation lopetettavaksi. Omaisten mukaan poliisimiehet olivat häätilaisuudessa kertoneet komisariolle apulaispoliisipäällikön päätöksen perusteena olleista seikoista ja niiden aiheuttamista epäilyistä Jokelan koulumurhan kaltaisen teon uusiutumisen mahdollisuudesta Kauhajoella.

– Hääjuhlassa komisariolle oli omaisten mukaan kerrottu, että Kauhajoen lukion pihalle oli edellisenä iltana tuotu palava hautakynttilä, ja koulun henkilökunta oli päätellyt, että kynttilällä ja Saaren internet-aineistolla voi olla yhteys ja he olivat olleet huolissaan asiasta ja ilmoittaneet tietonsa poliisille. Komisariolle oli kerrottu myös, että Kauhajoella asuvan opettajan postilaatikko oli yritetty räjäyttää 17. – 18.9. ja että asetarkastuksen yhteydessä 2.9. eräs vanhempi konstaapeli oli pitänyt Saarta henkisesti epätasapainoisena ja soveltumattomana aseen omistajaksi. Komisario oli tuolloin hääjuhlassa saanut tietää myös YouTube-videon aseräiskinnästä ja Saaren Irc-gallerian sivuilla olleista viittauksista koulujoukkomurhiin.

– Maanantaiaamuna 22.9. komisario oli omaisten tietojen mukaan lisäksi saanut tietää, että Saari oli hankkinut aseen samasta liikkeestä kuin Jokelan ampuja Pekka-Eric Auvinen ja että Saari ihannoi Columbinen koulujoukkomurhaa tietysssä internetyhteisössä ja että Saari kuuluu yhteisöön, joka ihannoi misantropiaa eli ihmisvihaa.

– Omaisten mukaan komisarion olisi pitänyt ottaa ase pois ja aloittaa esitutkinta, mutta komisario vain soitti Saarelle maanantaina 22.9.2008 ja aiheutti riskin välittömälle koulumurhalle. Komisario muutti aikaisemmin poliisin valitsemaa strategiaa siitä, että Saareen ei olla taktisista syistä yhteydessä ennen ampuma-aseen haltuunottoa, jotta mahdollisen koulumurhaajan vaarallisilta reaktioilta vältyttäisiin.

– Komisario oli vain haastatellut Saarta, muttei ollut hankkinut Saaren Irc-gallerian tai YouTuben materiaalia. Asianomistajien näkemyksen mukaan asiassa ei tehty mitään muuta kuin kysytty mielipuolelta, että ”oletko terve”. Komisarion olisi pitänyt myös tarkistaa pitivätkö Saaren ampuma-aseen hankkimislupahakemuksessaan antamat tiedot paikkansa. Tällöin olisi omaisten mukaan selvinnyt, että Saari on valehdellut useassa aselupahakemuksen kohdassa.

”Komisario mahdollisti koulumurhat”

Omaisten mukaan komisarion menettely mahdollisti sen, että Saari toteutti 23.9. koulumurhat.

– Komisarion törkeän huolimaton menettely on ajallisesti käynnistänyt joukkomurhan, koska mielenterveysongelmaiselle Saarelle on annettu yllyke koulumurhan toteuttamiselle, omaiset toteavat omassa syytteessään.

Omaiset toteavat, että Saari tuli komisarion toimenpiteiden seurauksena tietoiseksi siitä, että poliisi seuraa hänen toimiaan, jolloin Saarella ei ole ollut enää mahdollisuuksia uhota internetissä. Komisarion toiminta on aiheuttanut ajallisesti sen, että Saari on siirtynyt rikoksen alustavasta suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta rikoksen välittömään valmisteluun ja toteuttamiseen.

Komisario kiistää syytteet, koska hänen mukaansa laillisia perusteita Saaren aseluvan peruuttamiselle ei kuitenkaan ollut. Aiemmin Kauhajoen käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastineessa komisario totesi:

”Jos Jokelan tapahtumien jälkeen olisi katsottu, että tietynlainen esiintyminen YouTubessa tai Irc-galleriassa tai muualla internetissä on esteenä aseluvan myöntämiselle taikka peruste aseluvan peruuttamiselle, olisi asia pitänyt ratkaista ampuma-aseita koskevalla säädöksellä, määräyksellä tai vähintäänkin kirjallisella ohjeella.”

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2009/11/1005741

Mainokset
%d bloggers like this: