Etusivu > Eduskunnan oikeusasiamies, Pahoinpitelyt, POLIISIN TEKEMÄT RIKOKSET, Tuomiot, Vankeus, Viraltapano > Pahoinpitelystä tuomittua poliisia ei olisi pitänyt ottaa töihin

Pahoinpitelystä tuomittua poliisia ei olisi pitänyt ottaa töihin

19.1.2002

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio arvostelee Vantaan poliisipäällikön Yrjö Laihion päätöstä ottaa palvelukseen vaimonsa pahoinpitelyjen takia potkut saanut poliisi. Raution mielestä kyseinen mies ei ole sopiva poliisin tehtäviin.

Vanhempana konstaapelina Mäntsälässä työskennellyt poliisi tuomittiin toukokuussa 1998 vajaan vuoden ehdolliseen vankeuteen yhteensä 41 pahoinpitelystä ja yhdestä törkestä pahoinpitelystä. Pahoinpitelyt oli tehty kahden ja puolen vuoden aikana, niiden uhri oli poliisin silloinen vaimo. Käräjäoikeus katsoi, että poliisin menettely osoitti hänet sopimattomaksi virkaansa. Sen vuoksi oikeus määräsi hänet viralta pantavaksi.

Puolentoista vuoden kuluttua, helmikuussa 2000, mies palasi poliisiksi, sillä hän sai töitä Vantaan poliisista. Mies on edelleen töissä.

Apulaisoikeusasiamies Rautio muistuttaa päätöksessään, että perustuslain mukaan julkisiin virkoihin nimitettävältä vaaditaan taitoa, kykyä ja koeteltua kansalaiskuntoa. Koetellun kansalaiskunnon yksi elementti on nuhteeton käytös. Poliisikoulutukseen pääsyn ehtona on muun muassa se, että henkilö on sopiva poliisiksi. Lisäksi poliisiasetuksessa todetaan, että poliisin on virassa ja yksityiselämässä käyttäydyttävä niin, ettei poliisi arvo kärsi.

Rautio huomauttaa,ettei laissa ole tarkemmin määritelty, mitä sopivuudella tarkoitetaan.

Viraltapantukin voidaan Raution mielestä ajan kuluessa ja muiden olojen muuttuessa taas nimittää virkamieheksi. Tällöin on otettava huomioon rikosten vakavuus ja viran asettamat velvoitteet.

”Joka tapauksessa ei ole toivottavaa, että hallintoviranomainen kovin pian nimittää virkamieheksi henkilön, joka tuomioistuimen päätöksellä on katsottu ilmeisen sopimattomaksi toimimaan tehtävissään”, Rautio painottaa.

Hän jatkaa, että poliisin tehtävien luonteesta johtuu, että poliisien pitää olla korostetun puolueettomia ja nuhteettomia.

”Poliisin tehtävien asianmukaisen hoitamisen ja poliisia kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta onkin nähdäkseni ongelmallista, mikäli näinkin pian lukuisista pahoinpitelyistä ja törkeästä pahoinpitelystä tuomittu henkilö otetaan takaisin poliisin palvelukseen”, Rautio toteaa.

Raution mielestä tässä tapauksessa miehen tuomiosta oli kulunut liian vähän aikaa. Lisäksi miehen rikokset olivat melko vakavia, ja myös rangaistus oli varsin ankara.

Vaikka miehen nimittäminen ei Raution mielestä ollut perusteltua, Vantaan poliisipäällikkö Laihio ei ylittänyt harkintavaltaansa.

Helsingin Sanomat 19.1.2002

Mainokset
%d bloggers like this: